Europa kruipt langzaam maar zeker weer uit zijn schulp en de meeste lidstaten versoepelen de maatregelen. Ook Europese instellingen zoals het Europees Parlement openen voorzichtig weer haar deuren. Tijd om naar de toekomst te kijken dus. De Europese Commissie zal daartoe in mei naar verwachting haar hernieuwde voorstel voor het Meerjarig Financieel Kader publiceren dat gelijk ook als herstelbudget zal fungeren. In dit artikel vindt u een overzicht wat u allemaal kan verwachten in mei.

Op de agenda: mei

Europa kruipt langzaam maar zeker weer uit zijn schulp en de meeste lidstaten versoepelen de maatregelen. Ook Europese instellingen zoals het Europees Parlement openen voorzichtig weer haar deuren. Tijd om naar de toekomst te kijken dus. De Europese Commissie is inmiddels druk bezig met een hernieuwd voorstel voor het Meerjarig Financieel Kader en een op te richten herstelfonds. Verder worden deze maand een aantal Green Deal-initiatieven gepresenteerd en zullen er Brexit-onderhandelingen plaatsvinden. 

MFK & Herstelfonds

Het voorstel voor een nieuwe MFK en Europees herstelfonds van de Europese Commissie is uitgesteld van 6 mei naar een nader te bepalen moment in mei of juni. Het op te richten herstelfonds zal volgens Von der Leyen sterk verbonden moeten zijn met het nieuwe MFK, waarbij naast een focus op economisch herstel ook ruimte is voor prioriteiten als de Green Deal en de digitale transitie. Na publicatie zal er meer duidelijkheid zijn over de gevolgen van het vernieuwde voorstel op kennisprogramma’s als Horizon Europe en Erasmus+.

Nieuwe ronde, nieuwe kansen 

Deze maand staat ook in het teken van de Brexit-onderhandelingen, die in april weer werden herstart na ziekte van hoofdonderhandelaars Barnier en Frost. Op 11 mei start er een nieuwe ronde, gevolgd door nog een ronde op 1 juni. De onderhandelingen, die voor de coronacrisis al onder hevige tijdsdruk stonden, zullen met spoed moeten worden voortgezet om voor het einde van 2020 tot een akkoord te komen. Voor 1 juli kan er met wederzijdse instemmingen besloten worden tot een verlenging van de onderhandelingsperiode, maar de regering van het VK heeft tot nu toe aangegeven  dit niet te willen doen.

Verder met de Green Deal

Na uitstel in verband met de coronacrisis, zal Frans Timmermans op 20 mei een aantal sleutelinitiatieven presenteren ter ondersteuning van de Green Deal, dit valt te lezen in de collegeagenda van de Europese Commissie. Zo worden de biodiversiteitsstrategie en de Farm to Fork-strategie met de wereld gedeeld en zal het Just Transition Mechanism worden gepubliceerd. Daarnaast zal de Commissie op dezelfde dag de landspecifieke aanbevelingen voor het Europees Semester uitbrengen. 

Agenda Raad gewijzigd

In de maand mei staan op 18 mei een Onderwijsraad en op 28 mei een Raad voor Concurrentievermogen gepland. De Onderwijsraad is vervangen door een videoconferentie tussen onderwijsministers. De geplande Raadsconclusies zullen waarschijnlijk via een schriftelijke procedure worden aangenomen. Ook de Raad voor Concurrentievermogen, waar onderzoeksdossiers besproken worden, zal waarschijnlijk virtueel plaatsvinden.

Speciale update werkprogramma H2020

Eind mei zal de Commissie naar verwachting een extra update van het Horizon 2020-werkprogramma voor 2020 publiceren. In deze update zullen additionele maatregelen gericht op COVID-19 aanpak worden gepresenteerd.

Evenementen in mei:

  • De International Association of Universities organiseert in mei een serie webinars over korte- en langetermijnperspectieven voor hoger onderwijs. Deze zullen op 5, 12 en 19 mei plaatsvinden.
  • Het Nationaal Agenschap Erasmus+ organiseert 13 mei een webinar over hoe mentorprogramma’s juist tijdens quarantainetijden in stand kunnen worden gehouden.
  • De Europese Commissie organiseert op 14 mei een live discussie over hoe technologie kan bijdragen aan nieuwe vormen van beroepspraktijkvorming.

Meer informatie:

Artikel Neth-ER: Op de agenda: april