Na de zomer komt de Brusselse molen weer op gang. Commissievoorzitter Von der Leyen zal haar plannen voor komend jaar presenteren in haar eerste State of the Union toespraak aan het Europees Parlement. Ook het Duitse voorzitterschap gaat deze maand écht van start: de Duitsers roepen alle ministers bijeen om te praten over het Europese beroepsonderwijs. Achter de schermen onderhandelt men verder over de Europese meerjarenbegroting.

Op de agenda: september

De eerste toespraak van Von der Leyen

Woensdag 16 september is het zover: Ursula von der Leyen zal voor het eerst het Europees Parlement toespreken in haar State of the Union. In deze jaarlijkse toespraak presenteren voorzitters van de Europese Commissie hun plannen voor het komende jaar. Naar verwachting zal Von der Leyen ook terugblikken op haar werk tot nog toe en de nieuwe Europese meerjarenbegroting. Daarnaast is dit de eerste plenaire week van het Parlement na het zomerreces.

Ministers bespreken het beroepsonderwijs

Na een rustige zomermaand gaat het Duitse voorzitterschap in september echt van start. Op 16-17 september ontmoeten de Europese onderwijsministers elkaar in Osnabrück voor een discussie over het beroepsonderwijs met het maatschappelijk middenveld, de Commissie en het Parlement. Daarna zullen de ministers het Osnabrück communiqué voor het beroepsonderwijs ondertekenen, dat het Brugge communiqué moet opvolgen. Ook de onderzoeksministers komen op 24-25 september samen in Brussel voor de Raad Concurrentievermogen, maar de agenda is nog niet bekend.

Update: Vanwege de COVID-19 pandemie is het niet gelukt om de onderhandelingen over de verklaring van Osnabrück in de Raad af te ronden. Het Duits voorzitterschap is nu voornemens om de verklaring aan te nemen tijdens of en marge van de OJCS-Raad van 30 november en 1 december. Desondanks zullen de onderwijsministers tijdens een informele vergadering alsnog het beroepsonderwijs bespreken op 16-17 september. Ook de update van de Skills Agenda wordt besproken. 

Afronding MFK?

Achter de schermen praat men verder over het Meerjarig Financieel Kader (MFK). In juli bereikten Europese regeringsleiders een akkoord over de Europese meerjarenbegroting. Het Parlement moet de begroting officieel goedkeuren, maar uitte voor de zomer al haar afkeuring. Hoewel het Parlement enkel ‘ja’ of ‘nee’ mag zeggen – en formeel dus niet mag meepraten over de inhoud – zullen onderhandelaars van de Commissie, het Parlement en de Raad proberen een acceptabel compromis te vinden dat aan het Parlement kan worden voorgelegd. Volgens de woordvoerder van het Duitse voorzitterschap waren de eerste gesprekken in augustus “constructief”.

Commissie zet vaart achter Green Deal

De Commissie zal naar verwachting een aantal stappen zetten in de strijd tegen klimaatverandering. Naar verluidt gaat op 18 september de speciale Green Deal-call open, waarmee één miljard aan onderzoeksfinanciering gemoeid is. Verder presenteert de Commissie mogelijk de klimaatdoelstellingen voor 2030.

Evenementen