Het Europees Parlement wil meer ondersteuning voor onderzoek naar biodiversiteit en veerkracht van ecosystemen, en een nieuw groen programmaonderdeel binnen Erasmus+ met nadruk op kennisuitwisseling over biodiversiteit. Dit meldt zij in een resolutie als reactie op de Europese biodiversiteitsstrategie.


Parlement verwacht meer van de Europese biodiversiteitsstrategie

Meer ambitie O&I en onderwijs voor biodiversiteit

Het Parlement verwacht meer van de Europese biodiversiteitsstrategie, ook voor onderzoek, innovatie en onderwijs. Het Parlement heeft een resolutie aangenomen als reactie op de biodiversiteitsstrategie gepresenteerd door de Commissie een jaar geleden. Voor onderzoek wil zij dat er voldoende financiering wordt verzekerd uit EU- en nationale programma’s voor zowel fundamenteel als toegepast onderzoek om meer inzicht te krijgen in niet alleen de werking van ecosystemen, maar ook de veerkracht daarvan. Zij verwelkomt de oprichting van het Europees kenniscentrum voor de bescherming van biodiversiteit. Het Parlement pleit met de resolutie ook voor een Europese biodiversiteitswet, in vergelijkbare vorm als de aankomende Europese klimaatwet.

Een echt groen Erasmus+

Op het gebied van onderwijs stelt het Parlement voor een nieuw groen onderdeel op te zetten binnen Erasmus+. Daarnaast wil zij milieukennis een vast onderdeel maken van het onderwijs. Een heus Groen Erasmus+ zou gericht zijn op uitwisseling van kennis, studenten en staf over herstel en behoud van biodiversiteit. Waar het plaats zou moeten krijgen in het programma laten de volksvertegenwoordigers in het midden. De Commissie heeft gepoogd om binnen het nieuwe Erasmusprogramma te sturen op de duurzaamheid met maatregelen voor groener reizen, en doelstellingen aangekondigd voor bewustwording en gedragsverandering onder deelnemers, waar tot dusver alleen op nationaal niveau invulling aan wordt gegeven.

Missie biodiversiteit? 

Het Parlement roept op één van de missies uit het Europese onderzoeksprogramma te wijden aan biodiversiteit. Opvallend, aangezien er al vijf thematische missies zijn gepresenteerd, en biodiversiteit ten minste tot 2024 al een van de vier strategische oriëntaties is binnen Horizon Europe. Het is niet duidelijk of het Parlement doelt op een extra missie, boven op de andere vijf. Wel verwelkomt zij de Missie Zeester 2030 voor onderzoek naar en herstel van onze oceanen en wateren, en pleit zij voor vergrote inzet van de Commissie op onderzoek naar diepzee-ecosystemen in het kader van het Decennium van de Oceaanwetenschappen uitgeroepen door de VN voor 2021-2030.

Context

In het kader van de Europese Green Deal zijn op verschillende groene thema’s initiatieven, strategieën en wetsvoorstellen opgetuigd. Hier vloeit ook de biodiversiteitsstrategie van de Commissie uit voort. De ambitie van het Parlement voor vergroening van Erasmus+ is niet nieuw. In de aanloop van het nieuwe Erasmusprogramma heeft zij ook een resolutie aangenomen waarin zij maatregelen voorstelde voor een groener Erasmus+.