Het Europees Parlement laat jongeren niet in de kou staan en dringt er bij de lidstaten op aan om via het Youth Guarantee-instrument jongeren banen, trainingen en stages van goede kwaliteit aan te bieden. Dit staat in een aangenomen resolutie van het Parlement over de Youth Guarantee die de Commissie afgelopen zomer hernieuwde. Daarnaast veroordeelt zij de praktijken omtrent onbetaalde stages voor jongeren.

Parlement wil dat EU en lidstaten meer actie ondernemen tegen jeugdwerkloosheid

Meer werk voor jongeren

Lidstaten moeten via de Youth Guarantee hun inzet intensiveren om jongeren banen, stages en trainingen van goede kwaliteit aan te bieden, stelt het Europees Parlement in een aangenomen resolutie. Vanwege de oplopende jeugdwerkloosheid in de EU roept het Parlement op tot meer financiering voor het Youth Guarantee-instrument die de Commissie in juli hernieuwde. Het Parlement is teleurgesteld over de beslissing van de Europese Raad om de middelen binnen het Europees Sociaal Fonds Plus te reduceren van 15% naar 10%. Ook is zij niet te spreken over de vrijblijvendheid van het instrument en roept de Commissie daarom op het instrument bindend te maken voor lidstaten.

Geen onbetaalde stages meer

Ook veroordeelt het Parlement het aanbieden van onbetaalde stages, die volgens haar jongeren uitbuiten en niet strijken met de rechten van stagelopers. Het Parlement wil dat de Commissie met een legaal raamwerk komt die onbetaalde stages in de gehele EU verbiedt. David Sassoli, voorzitter van het Parlement, sprak tijdens een conferentie deze week al zijn zorgen uit over onbetaalde stagelopers in Europa. Tenslotte wil het Parlement dat iedere jongere, ongeacht achtergrond, toegang heeft tot de schema’s van de Youth Guarantee.

Context

De Youth Guarantee werd naar aanleiding van de vorige economische crisis in het leven geroepen om jongeren onder de 25 jaar een goede werkplek, doorlopend onderwijs of een stage te bieden. De Commissie is voornemens om 22 miljard euro vrij te maken onder het nieuwe meerjarig financieel kader en herstelfonds.