De Raad gaat akkoord met de eind mei gepubliceerde land-specifieke aanbevelingen van de Europese Commissie (EC). Hierin krijgt de Nederlandse overheid de aanbeveling om de begrotingsstrategie te versterken, maar niet te bezuinigen op onderwijs, innovatie en onderzoek.

Raad en EC: Nederland investeer in kennis!

De Raad gaat akkoord met de eind mei gepubliceerde land-specifieke aanbevelingen van de Europese Commissie (EC). Hierin krijgt de Nederlandse overheid de aanbeveling om de begrotingsstrategie te versterken, maar niet te bezuinigen op onderwijs, innovatie en onderzoek.

De aanbevelingen zijn gebaseerd op de nationale hervormingsprogramma’s (NHPs) en Stability and Convergence Programmes (SCPs) aangeleverd door de lidstaten. De land-specifieke aanbevelingen moeten nationale overheden begeleiden in het stimuleren van het groeipotentieel, het vergroten van het concurrentievermogen en het creëren van werkgelegenheid in de periode 2013-2014. Tezamen vertegenwoordigen zij een ambitieuze reeks hervormingen voor de economie van de Europese Unie.

Onderwijs, onderzoek en innovatie
In de land-specifieke aanbeveling wordt benadrukt dat groeibevorderende uitgaven buiten schot moeten blijven, ondanks het feit dat bezuinigingen doorgevoerd moeten worden om het begrotingstekort te corrigeren. Met name inspanningen ter bevordering van innovatie en onderzoek, waaronder fundamenteel onderzoek, worden als cruciaal beschouwd voor duurzame economische groei.

Verder wordt gesproken over substantiële vooruitgang in het versterken van de banden tussen de wetenschap en het bedrijfsleven. Met betrekking tot deze banden wordt het topsectorenbeleid genoemd met zijn sectorale aanpak voor publiek-private samenwerking op het gebied van onderzoek, innovatie en onderwijs. Dit verkeert thans in de implementatiefase. Tot slot wordt echter het belang benadrukt om horizontaal onderzoeks- en innovatiebeleid te voeren en de publieke financiering voor niet-geoormerkt fundamenteel onderzoek op een adequaat niveau te houden.

Raad stemt in
In navolging van de Europese Commissie, heeft de raadsconfiguratie ECOFIN op 21 juni 2013 een akkoord bereikt over deze land-specifieke aanbevelingen. De Raad van de Europese Unie (de Raad) heeft aan iedere lidstaat aanbevelingen gedaan. Voor Nederland geeft de Raad advies over het nationale hervormingsprogramma 2013 en een mening over het hervormingsprogramma 2012 - 2017. Hierin gaat de Raad oner andere in op onderwijs en het innovatie en onderzoeksbeleid van Nederland. De Raad neemt de aanbevelingen van de EC op deze onderwerpen over en benadrukt dat innovatie en onderzoek, waaronder fundamenteel onderzoek, training en onderwijs, een belangrijke rol spelen in het groeipotentieel van Nederland. 

Meer informatie
Persbericht: Moving Europe beyond the crisis: country-specific recommendations 2013
Publicatie: Aanbeveling van de Raad over het nationale hervormingsprogramma 2013 van Nederland en met een advies van de Raad over het stabiliteitsprogramma van Nederland voor de periode 2012-2017
Publicatie: Communication from the Commission to the European Parliament, The Council, the European Economic and Social and the Committee of the Regions
PublicatieCountry-specific recommendations on economic and fiscal policies 
Publicatie:  Recommendation for a COUNCIL RECOMMENDATION on the Netherland's 2013 national reform programme and delivering a Council opinion on the Netherland's stability programme for 2012-2017