De Raad wil dat de professionele ontwikkeling en erkenning van leerkrachten en opleiders bevorderd wordt. In aangenomen conclusies vraagt zij de lidstaten en de Europese Commissie om op dit gebied maatregelen te nemen. Tevens wil zij meer mobiliteit onder onderwijzers en leraren in opleiding.

Raad vraagt aandacht voor ontwikkeling en mobiliteit onderwijzers

De Raad wil dat de professionele ontwikkeling en erkenning van leerkrachten en opleiders bevorderd wordt. In aangenomen conclusies vraagt zij de lidstaten en de Europese Commissie om op dit gebied maatregelen te nemen. Tevens wil zij meer mobiliteit onder onderwijzers en leraren in opleiding.

Versterking van het onderwijsvak

Er moet meer aandacht komen voor de ontwikkeling en erkenning van onderwijzers. Dit komt naar voren in de aangenomen conclusies van de Raad van de EU over leerkrachten en opleiders voor de toekomst. Leerkrachten en opleiders zijn de drijvende kracht achter onderwijs en hebben daarmee een leidende rol om burgers voor te bereiden op toekomstige uitdagingen. De Raad vraagt de lidstaten en de Europese Commissie daarom om maatregelen te nemen voor het ondersteunen van de professionele ontwikkeling en welzijn van onderwijzers. Ook wordt de Commissie gevraagd om samenwerking tussen opleidingsinstellingen voor leerkrachten en opleiders te promoten, bijvoorbeeld in de vorm van Europese training academies. Het geven van onderwijs moet ook meer erkenning krijgen, met name in het hoger onderwijs, waar onderzoek nog vaak doorslaggevend is in de loopbaanontwikkeling van academici.

Meer mobiliteit voor onderwijzers

Mobiliteit onder leerkrachten en opleiders is erg laag en moet volgens de Raad blijven worden gepromoot door zowel de Commissie als de lidstaten. De vaardigheden opgedaan door mobiliteit moeten erkend worden in de professionele ontwikkeling van onderwijzers. Instellingen worden bovendien aangespoord om mobiliteit van onderwijzers te integreren in hun internationaliseringsstrategie. Daarbij kunnen Europese programma’s als E-Twinning of EPALE ingezet worden. Ook zou mobiliteit gestimuleerd moeten worden in lerarenopleidingen. Erasmus+ en het Europees Sociaal Fonds (ESF) kunnen hier aan bijdragen.

Context

Op 25 mei heeft de Raad van de EU per schriftelijke procedure conclusies aangenomen over de toekomst van leerkrachten en opleiders. Zij ziet onderwijzers als de hoeksteen van de Europese Onderwijsruimte (EEA), en benadrukt het belang van onderwijs voor burgers en samenleving. Het onderwijs maakt ontwikkelingen door en dit zorgt ervoor dat onderwijzers zich ook moeten blijven aanpassen en met nieuwe verantwoordelijkheden te maken krijgen. Zo heeft de coronacrisis voor ongekende uitdagingen gezorgd, waarbij er snel moest worden overgeschakeld naar afstandsonderwijs. De Raad erkent de indrukwekkende toewijding en creativiteit van onderwijzers in de huidige situatie.

Meer informatie:

Publicatie Raad: Council conclusions on European teachers and trainers for the future  
Persbericht Raad: European teachers and trainers: the Council adopts conclusions  
Artikel Neth-ER: Meer aanmoediging nodig tot professionele ontwikkeling docenten
Artikel Neth-ER: EP wil meer investering in vaardigheden 21ste eeuw