Samenwerking tussen steden, universiteiten, hogescholen en het middelbaar beroepsonderwijs kan ervoor zorgen dat de integratie van vluchtelingen en asielzoekers soepeler verloopt. Dat blijkt uit het rapport van Eurocities “Cities’ actions for the education of refugees and asylum seekers”.

Samenwerking tussen steden en onderwijsinstellingen helpt bij integratie vluchtelingen

Integratie van vluchtelingen via onderwijs

Samenwerking tussen steden, universiteiten, hogescholen en het middelbaar beroepsonderwijs kan ervoor zorgen dat de integratie van vluchtelingen en asielzoekers soepeler verloopt. Dat blijkt uit het rapport van Eurocities “Cities’actions for the education of refugees and asylum seekers”. Bijvoorbeeld via gerichte taalcursussen, verkorte programma’s in het middelbaar beroepsonderwijs, of ondersteuning bij de erkenning van behaalde kwalificaties.

Uitdagingen voor steden

De instroom van vluchtelingen en asielzoekers in de steden gaat ook gepaard met nodige uitdagingen op lokaal niveau. In veel steden stonden de onderwijssystemen en budgetten al onder druk. Door de onverwachte toegenomen vraag naar onderwijs, werd er in veel steden - waaronder Tilburg - gebruik gemaakt van vrijwilligers, of gepensioneerde leraren om het tekort aan financiering op te vangen. Ook verloopt de toestroom naar de arbeidsmarkt niet altijd soepel, mede omdat het soms moeilijk is om de in het thuisland behaalde competenties in te passen in de ‘nationale normen’.  Uitdagingen als het voorkomen van segregatie en de onzekerheid over de verblijfsduur van vluchtelingen mogen niet onderschat worden.

Eurocities rapport

Eurocities is een samenwerkinwerkingsverband van Europese steden, waaronder 9 Nederlandse steden. Het rapport van Eurocities is gebaseerd op bijdragen uit 26 Europese steden, waaronder Amsterdam, Den Haag en Tilburg. Met dit rapport wil Eurocities een aantal praktijkervaringen en uitdagingen presenteren die op stedelijk niveau worden uitgevoerd voor het verstrekken van onderwijs aan asielzoekers en vluchtelingen.