De Europese Skills Agenda zou geïntegreerd moeten worden in de strategieën voor leven lang leren. Dit is de hoofdboodschap in het rapport van het Lifelong Learning Platform. In het rapport wordt niet alleen de behoefte naar vaardigheden voor de arbeidsmarkt benadrukt maar ook de vaardigheden die nodig zijn in de maatschappelijke context.

Skills Agenda hoort bij leven lang leren

De Europese Skills Agenda zou geïntegreerd moeten worden in de strategieën voor leven lang leren. Dit is de hoofdboodschap in het rapport van het Lifelong Learning Platform. In het rapport wordt niet alleen de behoefte naar vaardigheden voor de arbeidsmarkt benadrukt maar ook de vaardigheden die nodig zijn in de maatschappelijke context.

Skills agenda als onderdeel

De Europese Skills Agenda moet volgens het Lifelong Learning Platform (LLL-P) geïntegreerd worden in de actieplannen voor leven lang leren van regionale en nationale overheden in Europa. Het LLL-P benadrukt in haar rapport dat alle relevante stakeholders betrokken zouden moeten worden bij dit integratieproces. Ook pleit het LLL-P ervoor dat studenten de mogelijkheid zouden moeten hebben om zich beter te kunnen bewegen tussen verschillende onderwijssectoren. Dit betekent dat vaardigheden verkregen in de ene sector ook erkend worden in een andere sector.

Verkrijgen van life skills

Het LLL-P vindt dat de Europese, nationale en regionale Skills Agendas het belang van life skills moeten benadrukken om niet alleen de marktbehoeftes te voorzien maar ook sociale behoeftes. In het rapport wordt ook gesteld dat er meer maatregelen moeten komen om achtergestelde groepen beter te bereiken. Daarnaast wordt het integreren van vluchtelingen en migranten expliciet genoemd. Goede validatiesystemen zouden, volgens LLL-P, de competenties van deze individuen moeten erkennen om de integratie te bevorderen.

Europese Skills Agenda

Het rapport is geschreven naar aanleiding van de aankomende Europese Skills Agenda. De agenda wordt naar verwachting op 7 juni gepresenteerd door de Europese Commissie.