Onderwijs & trainingssystemen moeten zich aanpassen aan de nieuwe sociaaleconomische realiteit, blijkt uit de nieuwe strategische prognose van de Commissie. Als de EU ervoor wil zorgen dat de digitale en groene transitie eerlijk verlopen zal zij haar uitgaven in onderwijs en leven lang leren flink moeten opschroeven. Daarnaast vraag het foresight-rapport aandacht voor internationale samenwerking in onderzoek & innovatie.


Strategic Foresight-rapport Commissie vraagt aandacht voor hervorming onderwijssysteem

Aanpassing onderwijssystemen snel nodig  

De nieuwe sociaaleconomische realiteit vraagt om een aanpassing van onderwijs & trainingssystemen in de Europese lidstaten, blijkt uit het 2022 Strategic Foresight Report: Twinning the green and digital transitions in the new geopolitical context van de Commissie. Het gaat daarbij zowel om het aanleren van vaardigheden voor de snel veranderende technologieën als om groene vaardigheden en klimaatbewustzijn. Een eerlijke transitie zal afhangen van een substantiële verhoging van sociale uitgaven gerelateerd aan deze transitie, zoals aan onderwijs en leven lang leren. Cross-sectorale mobiliteit en gerichte legale migratie zullen moeten stijgen, aldus het rapport.

Groene en digitale diplomatie

De EU doet nog niet genoeg om de groene en digitale transitie ook mondiaal een impuls te geven. Zij zal internationale samenwerking moeten prioriteren door een proactieve onderzoeks- en innovatieagenda na te streven met gelijkgestemde partners. Met de wetgeving uit het Fit for 55-pakket in de hand, waar dit najaar al een akkoord op kan worden gevonden, zal de EU de boer op moeten via groene en digitale diplomatie. Daarnaast kan de EU haar pioniersvoordelen maximaal uitbaten door een meer strategische aanpak voor internationale normeringsactiviteiten.

Context

De huidige Commissie wil graag een geopolitieke Commissie zijn. Wat dat betreft komen de huidige crises als een cadeautje. Onder Commissievoorzitter Ursula von der Leyen speelt strategic foresight daarom een sleutelrol in de beleidsvoering van de EU. Door strategische prognoses op ieder beleidsterrein wil de Commissie nauwkeurige prioriteiten stellen. Nieuwe beleidsplannen moeten daardoor een beter antwoord kunnen bieden op toekomstige uitdagingen. In het vorige rapport ging zij met name in op hoe Europa invulling zou kunnen geven aan strategische autonomie, een thema dat dit rapport ook veelvuldig aan bod komt.