11 juni 2020

U-Multirank 2020: Nederlandse instellingen zijn internationaal en regionaal geëngageerd

Mariëlle van Heumen

Mariëlle van Heumen

Beleidsmedewerker

Stel uw vraag

Meer informatie nodig? Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Deel dit artikel

Het Nederlands hoger onderwijs doet het zeer goed in de U-Multirank 2020. Instellingen scoren goed op internationale oriëntatie, maar laten ook verbondenheid met de regio zien. Zo blinken Nederlandse hogescholen uit op samenwerking op publicaties met regionale partners. Tijdens de coronacrisis blijkt wel dat instellingen niet altijd even goed voorbereid waren voor de snelle omschakeling naar online onderwijs.

U-Multirank 2020: Nederlandse instellingen zijn internationaal en regionaal geëngageerd

Hoge scores voor universiteiten

Zowel Nederlandse universiteiten als hogescholen zijn internationaal georiënteerd en doen het goed in de categorie ‘lesgeven en leren’, dit staat in de nieuwe U-Multirank 2020. Een wereldkaart laat zien dat negen Nederlandse universiteiten wereldwijd bij de top 100 behoren. De Nederlandse hoger onderwijsinstelling die de meeste hoge scores haalt is de Technische Universiteit Delft.

Nederlandse hogescholen blinken uit in regionale samenwerking

Nederlandse universiteiten scoren gemiddeld hoog, maar ook de Nederlandse hogescholen zijn wereldwijd top performers in verschillende top 25 lijsten. Zo zijn er 7 hogescholen terug te vinden in de top 25 voor samenwerking met regionale partners voor publicaties. 

Abrupte overstap naar online onderwijs

U-Multirank laat ook zien dat slechts enkele instellingen goed voorbereid waren voor de abrupte overstap naar online onderwijs vanwege de coronacrisis.Hoewel volgens de data 60 procent van de instellingen online onderwijs in hun strategische plannen had opgenomen vóór de crisis, blijkt dat maar weinig instellingen voldoende voorbereid waren voor een snelle overstap naar volledig digitaal onderwijs. Vooral bij technische opleidingen komt volledig online onderwijs weinig voor. Ook blijkt dat de beschikbaarheid van interactieve tools en digitale examens laag was, een opschaling hiervan was dus niet altijd even gemakkelijk voor instellingen.

Context

U-Multirank brengt jaarlijks een ranking van hoger onderwijsinstellingen uit in een interactieve omgeving. U-Multirank is een initiatief van de Europese Commissie, opgericht om hoger onderwijs door middel van verschillende indicatoren te vergelijken. Er werden zo'n 1.800 hogeronderwijsinstellingen uit 92 landen beoordeeld. Voor de evaluatie van het hoger onderwijs in Nederland zijn er 54 universiteiten en hogescholen meegenomen in de ranking.