UAS4EUROPE ziet een cruciale rol weggelegd voor hogescholen in KP9. Dit blijkt uit haar position paper over het nieuwe kaderprogramma. Met name door samenwerking met universiteiten, bedrijven en het publiek in brede, multidisciplinaire projecten kunnen hogescholen de impact van KP9 vergroten.

UAS4EUROPE: Belangrijke rol voor hogescholen in KP9

Hogescholen vergroten impact

Hogescholen moeten een belangrijke rol spelen in het nieuwe kaderprogramma voor onderzoek en innovatie na 2020 (KP9). Dit heeft UAS4EUROPE aanbevolen in haar position paper over KP9. Hogescholen zijn niet alleen sterk op het gebied van praktijkgericht onderzoek en innovatie in Europa, ze hebben vaak ook een uitgebreid regionaal netwerk. Een potentie waar het nieuwe KP9 beter gebruik van moet maken door meer ruimte te bieden voor Smart Partnerships for Regional Impact (SPFRI): bottom-up projecten met een brede, multidisciplinaire basis door samenwerkingen tussen hogescholen, universiteiten, bedrijven en het publiek.

Een hoger budget

Om deze ambities te realiseren, vindt UAS4EUROPE dat er een budget van minstens 120 miljard moet worden uitgetrokken voor het nieuwe onderzoeksprogramma. Zo kan er worden voldaan aan alle excellente aanvragen en kan Europa de internationale concurrentie aan. Daarnaast moet  de EU ervoor zorgen dat er ook financiering beschikbaar komt voor onderzoek vanuit de structuurfondsen.

Structuur en thema’s

Met het oog op continuïteit, zou de structuur gebaseerd op de drie pijlers behouden moeten blijven, volgens UAS4EUROPE, maar met een extra focus op innovatie en industrieel concurrentievermogen. Ook moet er meer aandacht komen voor sociaal relevante thema’s, zoals sociale, kunst- en geesteswetenschappen (SSHA). Ook in deze gebieden kunnen hogescholen veel bijdragen, volgens UAS4EUROPE.

Context

UAS4EUROPE is een netwerk van Europese hogescholen. Het bestaat uit UASnet, waar de Nederlandse hogescholen zijn aangesloten, in samenwerking met EURASHE, Hochschule Bayern e.V. swissuniversities en de Österreichische Fachhochschul-Konferenz. Dit position paper is gepubliceerd in de aanloop naar KP9. Naar verwachting zal de Europese Commissie in de eerste helft van 2018 een publieke consultatie openen om input van belanghebbenden te verzamelen over KP9. Het voorstel voor KP9 wordt verwacht in het najaar van 2018.