Er bestaat nog steeds veel ongelijkheid tussen groepen wat betreft de deelname aan volwassenenonderwijs. Deze conclusie trekt UNESCO in het 4th Global Report on Adult Learning and Education. Om dit probleem aan te pakken, zijn effectieve beleidsmaatregelen en meer financiering noodzakelijk. Desondanks is in Nederland het volwassenenonderwijs relatief toegankelijk.

UNESCO: Ongelijkheid deelname volwassenenonderwijs

Betrokkenheid kwetsbare groepen in volwassenenonderwijs

Er zijn grote verschillen in deelname aan volwassenenonderwijs tussen verschillende sociaaleconomische groepen. Dit stelt UNESCO in het 4th Global Report On Adult Learning and Education, waarin is gekeken naar de status van het volwassenenonderwijs in de wereld. Vooral de deelname van kwetsbare groepen zoals gehandicapten en vluchtelingen aan het volwassenenonderwijs blijft laag. Ter bevordering van de toegankelijkheid van het volwassenenonderwijs, adviseert UNESCO overheden om effectieve beleidsmaatregelen te implementeren en om meer geld te investeren. Zo moet er meer data verzameld worden over de groepen die momenteel niet goed meekomen, met het oog op hen beter te kunnen betrekken in het volwassenenonderwijs. Overigens is de deelname van vrouwen aan het volwassenenonderwijs in veel landen gestegen.

Toegankelijk volwassenenonderwijs in Nederland

In Nederland is het volwassenenonderwijs relatief toegankelijk voor personen met verschillende achtergronden. Wereldwijd wordt Nederland gezien als één van de meest succesvolle landen in het betrekken van laagopgeleiden in het volwassenenonderwijs en worden ook personen die achterlopen op basisvaardigheden (schrijven, rekenen en digitale vaardigheden) bereikt.

Context

UNESCO publiceert om de drie jaar een Global Report on Adult Learning and Education dat een overzicht geeft van de status van het volwassenenonderwijs in de wereld. De laatste dateert van 2016. Er wordt onder meer aandacht besteed aan hedendaagse trends, problemen en uitdagingen binnen het volwassenenonderwijs.