Er is Nederlandse inbreng bij twee van de elf geselecteerde Erasmus+ Teacher Academies. De Hanzehogeschool is betrokken bij een project dat de duurzaamheidscompetenties van leraren in het beroepsonderwijs wil versterken. De Universiteit Utrecht gaat samen met haar Europese partners investeren in een nieuwe generatie uitstekende STEM-leraren.


Universiteit Utrecht en Hanzehogeschool onderdeel van eerste Erasmus+ Teacher Academies

Hanze en UU doen mee  

Nederlandse instellingen zijn bij twee van de elf geselecteerde Erasmus+ Teacher Academies betrokken. De Hanze Hogeschool gaat samen met partners in Finland, Zweden, Spanje en Tsjechië een kweekschool opzetten die leraren opleidt tot change makers voor een duurzame toekomst.  Het project focust zich vanwege de urgentie voor de beroepsbevolking vooral op duurzaamheidscompetenties voor leraren in het beroepsonderwijs. Universiteit Utrecht is partner in een project over het opleiden van een nieuwe generatie leraren in het STEM-onderwijs (Science, Technology, Engineering, Mathematics). Het project richt zich zowel op het opleiden van studenten in de initiële en post-initiële lerarenopleidingen  in dertien landen.

Context

De Erasmus+ Teacher Academy is een nieuw initiatief in Erasmus+. Het brengt instellingen voor initieel en voortgezette lerarenopleidingen bij elkaar om samen de kwaliteit van deze opleidingen te verbeteren en beginnende leraren te ondersteunen. Daarbij moet ook nagedacht worden over het introduceren van nieuwe thema's in de curricula van de lerarenopleiding. De eerste selectie projecten behandelt bijvoorbeeld thema's als duurzaamheid, Europees burgerschap, inclusie, integratie digitalisering en STEM. Daarnaast beogen de project ook de internationale mobiliteit van leraren en studenten te verhogen, mede door het introduceren van innovatieve vormen van blended en virtuele mobiliteit in de lerarenopleidingen. Onlangs nam de Raad onder het Frans voorzitterschap conclusies aan over het versterken van de mobiliteit van leraren gedurende hun opleiding.