Universiteitenkoepels en de Europese onderzoeks- en technologieorganisaties uiten kritiek op het Europees Pact voor onderzoek en innovatie. Het Pact moet EU-landen aansporen tot gemeenschappelijke doelstellingen, waaronder academische vrijheid en open access, maar de koepels stellen dat conceptteksten te zwak en niet ambitieus zijn. Ook willen ze meer input van de onderzoeksgemeenschap terugzien.


Universiteiten willen meedoen aan Europees onderzoekspact

CESAER en LERU: ‘Betrek belangenorganisaties’

Verenigingen van tientallen Europese universiteiten zijn diep bezorgd over het nieuwe Europese Pact voor onderzoek en innovatie van de Commissie, blijkt uit oproepen van CESAER en LERU en The Guild. Zij maken zich zorgen over het ambitieniveau en het niet-bindende karakter van het Pact. Volgens CESAER en LERU ontbreekt in een concepttekst voor het Pact een herbevestiging van de 3%-norm van het bbp voor publieke en private investeringen in onderzoek en innovatie (O&I). Daarnaast vragen zij de Commissie om directe, inclusieve, gestructureerde en duurzame betrokkenheid van belanghebbenden bij de ERA-governance structuur en bij de ontwikkeling van het Pact.

The Guild: ‘Erken hoofdrol onderzoeksgemeenschap in ERA’

The Guild, een vereniging met 21 vooraanstaande Europese onderzoeksuniversiteiten, uit ook kritiek op het Pact. The Guild roept de Commissie op om toezeggingen in het Pact op te nemen voor voldoende basisfinanciering voor universiteiten en andere onderzoeksorganisaties. Voldoende financiering is volgens hen nodig om de positie van Europa als wetenschappelijke grootmacht en haar capaciteiten voor excellent onderzoek in alle lidstaten te versterken. Daarnaast roept The Guild om erkenning voor de rol van Europese instrumenten bij het verbeteren van de arbeidsomstandigheden voor onderzoekers, zoals de European Research Council (ERC) en Marie Skłodowska-Curie-acties.

Ook onderzoeks- en technologieorganisaties willen meedoen

EARTO, een vereniging van onderzoeks- en technologieorganisaties in Europa, wil ook meer betrokken worden bij het Pact en vraagt om meer erkenning voor technologie-infrastructuren in hun paper. Een concreet actieplan is nodig om het bbp-streefcijfer van 3% voor O&I-investeringen te halen. Ook kunnen de ‘ERA-hubs’ zich volgens EARTO beter ontwikkelen door bestaande initiatieven af te stemmen, en zo Europese, nationale en regionale programma’s op elkaar te laten aansluiten en de impact van investeringen in onderzoek en ontwikkeling te maximaliseren.

Context

Het Europese Pact voor onderzoek en innovatie maakt deel uit van de vernieuwde Europese Onderzoeksruimte. Het Pact is een pakket aan maatregelen voor het uiteenzetten van de belangrijkste gemeenschappelijke waarden en principes die ten grondslag liggen aan de Europese Onderzoeksruimte, zoals vrijheid van wetenschappelijk onderzoek, open access en gendergelijkheid. Het Pact wordt ontwikkeld door de Commissie en de EU-lidstaten, waarbij belanghebbenden is gevraagd hun input te geven via een consultatie tot 13 mei. Het Pact neemt de vorm aan van een niet-bindende Raadsaanbeveling, wat voor CESAER, LERU, The Guild en EARTO reden is bang te zijn dat alles op dezelfde voet verder gaat.