Dossier: Vluchtelingenonderwijs

Om vluchtelingen goed te kunnen laten integreren in de Europese samenleving is het van belang dat zij de juiste ondersteuning krijgen in het verwerven van vaardigheden en dat het onderwijs wordt afgestemd op hun behoeften. Passende vaardigheden zijn zowel nodig voor de sociale integratie (denk aan het spreken van de taal), als voor de aansluiting op de arbeidsmarkt. De Europese Unie is meer aandacht gaan besteden aan het integreren van het toegenomen aantal vluchtelingen middels onderwijs. Zo wees het Europees Parlement in 2016 op het belang van integratie door middel van programma’s die alfabetiserings- en taalcursussen en professionele opleidingen aanbieden.


Vluchtelingenonderwijs in Erasmus+

Ook in het Erasmus+-programma komt steeds meer aandacht voor vluchtelingen. Uit de jaarrapportage van 2016 komt naar voren dat het programma in dat jaar heeft ingezet op een sociaal inclusief programma, met extra aandacht voor vluchtelingen en migranten. Zo is er 200 miljoen euro toegekend voor het bevorderen van tolerantie, non-discriminatie en sociale inclusie. Het Online Linguistic Support for Refugees initiatief heeft bovendien meer dan 6500 vluchtelingen geholpen bij het verbeteren van hun taalvaardigheden. Desalniettemin stelt de European University Association (EUA) dat Erasmus+ nog meer voor vluchtelingen kan doen; zij pleit voor het creëren van een flexibele beurs voor studenten en wetenschappers met een vluchtelingenstatus om binnen Europa te studeren en onderzoek te doen.

Inzichtelijk maken van vaardigheden

Om inzicht te krijgen in de vaardigheden van vluchtelingen, heeft de Europese Commissie een Skills Profile Tool ontwikkeld voor onderdanen uit derde landen (waaronder vluchtelingen en migranten), waarmee zij hun vaardighedenprofiel kunnen opstellen. Dit initiatief is onderdeel van de New Skills Agenda for Europe en werd in juni 2017 gelanceerd.

De Europese Commissie stelt in haar vernieuwde EU-agenda voor hoger onderwijs dat de Commissie vluchtelingen zal ondersteunen in het erkennen van hun kwalificaties. Ook riep de EUA in een persbericht op dat studenten -en wetenschappers met vluchtelingenstatus aanspraak zouden moeten kunnen maken op een Erasmus+ beurs.

Meer informatie

Resolutie Europees Parlement: Resolutie van het Europees Parlement van 12 april 2016 over de situatie in het Middellandse Zeegebied en de noodzaak van een holistische EU-aanpak van migratie
Artikel Neth-ER: Erasmus+ in 2016: meer sociale inclusie en een recordaantal deelnemers
Artikel Neth-ER: EUA pleit voor Erasmus+-beurs voor vluchtelingen
Artikel Neth-ER: Erasmus+ generatie: ambitieuze opvolger Erasmus+ voor betere toekomst Europa
Artikel Neth-ER: Integratie vluchtelingen en migranten middels onderwijs
Artikel Neth-ER: Tool ontwikkeld om vaardigheden inzichtelijk maken
Artikel Neth-ER: New Skills Agenda for Europe gelanceerd
Artikel Neth-ER: Onderwijs als instrument voor integratie vluchtelingen
Artikel Neth-ER: Samenwerking tussen steden en onderwijsinstellingen helpt bij integratie vluchtelingen
Artikel Neth-ER: Online onderwijs betere migrantenintegratie

Geüpdatet op: 27/03/2020

lees meer