De Europese Onderwijsruimte draait om wederzijds leren, vertelde Ursula von der Leyen het Europese onderwijsveld tijdens de European Education Summit. Meer uitwisselingen voor studenten en leraren is nodig voor onderwijsontwikkeling in het kader van de digitale en groene transities. De Commissievoorzitter maakte bekend dat tot nu toe 50 miljard euro van het Europees herstelfonds is bestemd voor deze hervormingen.  


Von der Leyen: ‘Delen is doel van Onderwijsruimte’

Beter onderwijs door wederzijds leren

Nationale onderwijssystemen zijn gebaat bij internationale uitwisselingen om te leren hoe het beter kan. Dat stelt Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, in een toespraak aan de European Education Summit. Volgens Von der Leyen vormen uitwisselingen het fundament van de Europese Onderwijsruimte (EEA): als leraren én leerlingen buiten de eigen landsgrenzen ervaringen opdoen, kunnen zij hun lessen daarna toepassen in hun eigen land. Op die manier kunnen onderwijssystemen, die nationaal georganiseerd blijven, zich verbeteren en de groene en digitale competenties aanbieden die vandaag de dag nodig zijn, aldus de voorzitter.

Herstelfonds en Europese universiteiten dragen bij

Het Europese herstelfonds (RRF) en het Europese Universiteiten-initiatief zijn volgens Von der Leyen twee belangrijke instrumenten voor de Europese Onderwijsruimte. De lidstaten reserveren maar liefst 12% van het herstelfonds voor onderwijs en vaardigheden, wat neerkomt op een impuls van 50 miljard euro. Zo investeren 19 landen in digitale apparatuur voor hun scholen. Volgens de laatste nationaal herstelplannen wordt ook veel geïnvesteerd in het beroepsonderwijs. De Europese Universiteiten-netwerken zijn een voorbeeld van transnationale samenwerking. Von der Leyen wil gauw werk maken van een juridische status voor de netwerken, zodat nog makkelijker gezamenlijke diploma’s kunnen worden verleend. Erkenning van vaardigheden en diploma’s is daarvoor een belangrijk onderdeel. De Benelux en de Baltische Staten hebben in september een verdrag hierover ondertekend.

Context

De European Education Summit is de jaarlijkse Europese topconferentie over onderwijs. De Europese Onderwijsruimte is het beleidskader voor Europese samenwerking op onderwijsgebied. Hoewel onderwijs een nationale bevoegdheid blijft, werken Commissie en nationale overheden aan gezamenlijke doelen als kwaliteitszorg, inclusie en diploma-erkenning. Lidstaten kunnen elkaar aanspreken op de gemaakte afspraken. Het Parlement vindt dat de Europese Onderwijsruimte te nauw gedefinieerd wordt, waardoor beginselen als academische vrijheid, pedagogische autonomie en internationalisering onvoldoende aan bod komen.