Vrouwen zijn in toenemende mate ondervertegenwoordigd in de digitale sector. Dat blijkt uit een onderzoek van de Europese Commissie, waarin deelname van vrouwen in de digitale sector op het gebied van onderwijs, carrière en ondernemerschap wordt onderzocht. Genderongelijkheid in de digitale sector is voornamelijk het resultaat van onbewuste vooroordelen over de capaciteiten van elk geslacht. Ook heeft de Commissie een jaarlijks scorebord over deelname van vrouwen in de digitale economie gelanceerd.

Vrouwen nog steeds ondervertegenwoordigd in digitale sector

Women in Digital scoreboard

Nederland scoort beter dan andere lidstaten wat betreft gendergelijkheid op het gebied van internetgebruik en internetgebruiksvaardigheden, maar presteert het een stuk slechter dan andere lidstaten wanneer men kijkt naar het aantal vrouwen dat een bètastudie voltooit. Dat blijkt uit het ‘Women in Digital scoreboard’ van de Commissie, waarin wordt gekeken naar verschillen tussen mannen en vrouwen op de bovengenoemde drie vlakken. In Nederland scoren vrouwen over het algemeen lager dan mannen op het gebied van internetgebruik, internetgebruiksvaardigheden en specialistische vaardigheden en werk. 

Vrouwen in toenemende mate ondervertegenwoordigd in ICT-gerelateerd onderwijs

In de digitale sector zijn vrouwen in toenemende maten ondervertegenwoordigd. Dat stelt de Europese Commissie in ‘Women in the Digital Age’, een onderzoek waarin participatie van vrouwen in de digitale sector op het gebied van onder meer onderwijs wordt onderzocht. Zo zijn er vier keer zo veel mannen als vrouwen in Europa met een ICT-gerelateerde studie en beginnen er minder vrouwen aan een ICT-gerelateerde studie dan in 2011. De ondervertegenwoordiging van vrouwen in de digitale sector is met name te wijten aan onbewuste vooroordelen over de capaciteiten van elk geslacht, aldus het onderzoek.

Context

Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek zette Mariya Gabriel, Eurocommissaris voor Digitale Economie en Samenleving, een strategie op, Women in Digital, die moet zorgen voor deelname van meer vrouwen in de digitale economie. Deze strategie is gericht op drie aspecten: het wegwerken van genderstereotypen in de digitale economie, het promoten van digitale vaardigheden en onderwijs voor vrouwen en het pleiten voor meer vrouwelijke ondernemers en innovators. Het nieuwe scorebord, dat vanaf nu jaarlijks zal uitkomen, is onderdeel van deze strategie.