Veel mensen denken dat de Skills Agenda gericht is aan de onderwijsinstellingen die de vaardigheden moeten bijbrengen, maar ook voor onderzoekers is de onlangs geüpdatete Agenda interessant. Zo moet een Talent-on-Demand module academici en bedrijven bij elkaar brengen. Neth-ER zet alle onderzoeksplannen uit de agenda voor u op een rij.


Waarom de Europese Skills Agenda ook voor onderzoekers interessant is

Agenda voor onderzoeksvaardigheden  

De update van de Europese Skills Agenda die afgelopen juli werd gelanceerd biedt ook veel mogelijkheden voor onderzoekers. In tegenstelling tot de eerdere Agenda uit 2016 is de update niet louter interessant voor de onderwijsinstellingen die voorzien in vaardigenhedenbehoeftes of werkgevers die kampen met vaardighedentekorten. In de update van de Skills Agenda valt te lezen dat de Commissie ervoor wil zorgen dat onderzoekers zijn uitgerust met de specifieke vaardigheden die zij nodig hebben in hun verdere onderzoekscarrière.

Onderzoekers bijscholen

Om onderzoekers bij te scholen wil de Commissie in nauwe samenwerking met de lidstaten een aantal initiatieven uitrollen. Zo gaat zij een Europees competentieraamwerk voor onderzoekers ontwikkelen en een aansluitend pakket van kernvaardigheden voor onderzoekers, waaronder werken volgens de principes van Open Science. Daarnaast zal de Commissie in samenspraak met de lidstaten een set van indicatoren definiëren die het statistisch analyseren en monitoren van vaardigheden mogelijk moet gaan maken. Zulke indicatoren kunnen van pas komen bij het in kaart brengen van brain circulation in de Europese Onderzoeksruimte. Tenslotte zal een Talent-on-Demand module academici en bedrijven bij elkaar moeten brengen. Deze module zal kennisuitwisseling tussen bedrijven en academici over vaardighedenbehoeften op het gebied van onderzoek & innovatie faciliteren. Met financiële ondersteuning uit Horizon Europe zouden universiteiten kenniswerkers kunnen uitlenen aan bedrijven voor korte, tijdelijke projecten.

Context

In juni 2016 presenteerde de Europese Commissie haar 'New Skills Agenda for Europe' . Het doel van de agenda is om de vaardighedenkloof en de mismatch van vaardigheden in Europa aan te pakken. Nicolas Schmid, Eurocommissaris voor Banen en Sociale Rechten, kreeg als opdracht de Europese vaardighedenagenda te updaten. Op 1 juli presenteerde de Commissie de hernieuwde agenda met daarin een twaalftal acties die moeten helpen om de komende jaren een vaardighedenrevolutie teweeg te brengen. Er is nog geen tijdlijn beschikbaar voor het uitrollen van de verschillende initiatieven uit de Skills Agenda.