Missies in Horizon Europe staan te ver af van de rest van het programma. Ook gaat onderzoeksgeld op aan toepassing in de praktijk. Een herijking op ongebonden onderzoek kan de missies redden, stelt universiteitenkoepel The Guild.


‘Integreer missies in rest van Horizon Europe’

Missies nog geen succes

De missies zijn een van de zichtbaarste vernieuwingen in Horizon Europe, maar de uitvoering schiet niet op. Een herijking op onderzoek is daarom nodig, bepleit universiteitenkoepel The Guild. De koepel constateert een beperkte interesse in de missies, wat zich uit in een laag aantal voorstellen en hoge slagingspercentages – in tegenstelling tot de rest van het programma. Als onderzoeksinstellingen geen interesse hebben in de missies, komt het succes van het instrument in het geding, waarschuwen de universiteiten.

Focus is onderzoek

Het grootste probleem is de focus van de missies. De missies maken weinig geld vrij voor onderzoeksprojecten. In plaats daarvan gaat het geld op aan uitvoering en implementatie. De koepel constateert dat programma’s als EU4health en de structuurfondsen maar mondjesmaat bijdragen aan de missies, waardoor Horizon Europe het gat vaak moet opvullen. Dat zou niet het geval moeten zijn.

Losstaand en afgeleid

The Guild ziet ook verbeterpunten binnen Horizon Europe: de missies zijn niet goed ingebed in de rest van het programma. Zo is er een apart werkprogramma voor alle missies, terwijl de thema’s onderling sterk verschillen. Logischer zou zijn om de missies te integreren in reguliere werkprogramma’s, zodat bijvoorbeeld gezondheidsonderzoekers niet apart op zoek hoeven naar de missie kanker. Ook pleit The Guild voor meer ruimte voor ongebonden projecten en onderzoek dat nog niet direct toepasbaar is in de markt (in jargon, een technology readiness level van 1 tot 3). Het budgettaire plafond van 10% van pijler 2 wil de koepel behouden.

Context

The Guild is een koepel van 21 Europese universiteiten, waaronder de Radboud Universiteit en de Rijksuniversiteit Groningen. Met het statement neemt de koepel alvast een voorschot op de tussentijdse evaluatie van de missies. De Commissie dient deze eind 2023 af te ronden. De evaluatie zal bepalen op welke manier de missies in 2024 verder gaan. De Commissie trekt voor de periode 2023-2024 600 miljoen euro uit.