Onderzoeksinfrastructen zijn fundamenteel voor het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek, maar worden niet voldoende ondersteund in de voorgestelde begroting voor Horizon Europe. Daarom pleit EIROforum voor een verhoging van het budget.

“Meer budget benodigd voor onderzoeksinfrastructuren in Horizon Europe”

RI’s zijn cruciaal voor Europees onderzoek

Onderzoeksinfrastructuren (RI’s) zijn cruciaal voor het leveren van excellent Europees onderzoek en zijn een belangrijke speler voor het bevorderen van grensoverschrijdend onderzoek. Daarom moet er in Horizon Europe meer geld vrijgemaakt worden voor RI’s dan de voorgestelde 2,4 miljard euro. Dit benadrukt EIROforum, een platform van acht onderzoeksinfrastructuren, in haar position paper European Research Infrastructures: value, Role and support in Horizon Europe. RI’s vormen de brug tussen onderzoek, industrie en samenleving, en staan vaak aan de basis van wetenschappelijke doorbraken die vervolgens een maatschappelijke of industriële toepassing vinden. RI’s worden in Horizon Europe ondersteund door verschillende activiteiten, zoals het opzetten van samenwerkingen tussen de verschillende RI’s en het bevorderen van de mobiliteit van wetenschappers. Deze activiteiten kunnen volgens EIROforum niet op nationaal niveau gebeuren, omdat de RI’s zich in verschillende lidstaten bevinden. Daarom is een gecoördineerde aanpak op Europees niveau nodig.

Context

EIROforum is een platform van Europese organisaties die gespecialiseerd zijn op verschillende onderzoeksterreinen en grote onderzoeksinfrastructuren en -programma’s beheren. Er zijn acht organisaties aangesloten bij dit forum: CERN, EMBL, ESA, ESO, ESRF, EUROfusion, EuropeanXFEL en ILL.