De EU gaat €150 miljoen investeren in het nieuwe Europees programma bio-defence preparedness plan against COVID-19 variants called, afgekort ‘HERA Incubator’. Het nieuwe onderzoeksprogramma brengt publiek en private partijen bijeen om COVID-19 varianten op te sporen en te monitoren, en samenwerking te faciliteren voor gegevensuitwisseling. De lancering van dit nieuwe partnerschap is een eerste aanzet tot het nieuwe Europees agentschap Health Emergency Preparedness and Response Authority.


150 miljoen euro voor onderzoek tegen coronavirusvarianten

Nieuw onderzoeksprogramma voor de bestrijding van corona

De Europese Commissie maakt €150 miljoen beschikbaar om de opkomende bedreiging van coronavarianten aan te pakken. De plannen omvatten belangrijke nieuwe onderzoeksinvesterinogen, waarbij 30 miljoen euro uit Horizon 2020 wordt gemobiliseerd, aangevuld met 120 miljoen euro uit Horizon Europe. Uit de Horizon 2020-financiering is 12 miljoen euro geoormerkt voor het opzetten van het nieuwe EU-brede vaccinonderzoeksnetwerk VACCELERATE, waaraan Nederland en 20 andere EU-lidstaten al meedoen. Verdere financiering wordt ingezet voor de ontwikkeling van het Europese COVID-19-gegevensplatform en het ondersteunen van internationale COVID-19-cohorten. Hiermee hoopt de Commissie een slag te maken in het opsporen en analyseren van virusvarianten, en het versnellen van de formele goedkeuring van vaccins, met als doel massaproductie van aangepaste of nieuwe COVID-19-vaccins te ondersteunen. De Commissie zal in de komende weken meer bekendmaken hoe de pot geld van 150 miljoen wordt onderverdeeld tussen de verschillende projecten binnen de HERA incubator.

Context

De nieuwe HERA Incubator zal de basis leggen voor het nieuwe Europese agentschap Health Emergency Preparedness and Response Authority (HERA). Met dit nieuwe onderzoeksprogramma wil de Commissie onderzoekers, biotechbedrijven, fabrikanten, regelgevers en overheidsinstanties bijeenbrengen om zo de paraatheid te vergroten, vaccins voor coronavarianten sneller te ontwikkelen en de industriële productie te verhogen. Het nieuwe agentschap HERA is een antwoord op de COVID-19 crisis en moet toekomstige pandemieën bestrijden. De eerste consultatie voor de opzet van het nieuwe EU-agentschap is nog in volle gang, en een tweede, uitgebreidere consultatie volgt eind maart. Naar verwachting zal de Commissie eind 2021 haar definitieve voorstel doen. Als onderdeel van de Europese Gezondheidsunie moet HERA de slagkracht van Europa vergroten.