Het Nederlandse bedrijf ‘Hiber' valt samen met 41 andere start-ups en mkb’s onder de eerste ronde van investeringen uit het European Innovation Council Fonds. In totaal wordt 178 miljoen euro voor deze bedrijven uitgetrokken. Begunstigden ontvangen tussen de 500.000 en 15 miljoen euro.


42 bedrijven ontvangen 178 miljoen in eerste investeringsronde EIC Fonds

178 miljoen voor 42 start-ups en mkb’s

42 onderzoek- en ontwikkelingsintensieve start-ups en mkb’s ontvangen in totaal 178 miljoen euro uit het European Innovation Council (EIC) Fonds. Dit betekent dat de Commissie voor het eerst direct investeert in aandelen van start-ups. De investeringen die worden vrijgemaakt bedragen tussen de 500.000 en 15 miljoen euro per begunstigde. Deze investeringen dienen als aanvulling op de subsidies die werden toegekend onder de Accelerator Pilot van de EIC. Naast de eerste 42 bedrijven die financiering ontvangen, zijn nog eens 117 bedrijven geselecteerd die op een later moment investeringen zullen ontvangen. In de selectie zit ook het Nederlandse bedrijf Hiber: dit is een satelliet- en communicatiebedrijf dat wereldwijde en betaalbare internet der dingen-connectiviteit biedt.

Context

Het EIC Fonds wordt sinds dit jaar door de EIC gefinancierd. Het fonds investeert in bedrijven die geselecteerd zijn onder de EIC Accelerator-pilot dat potentieel baanbrekende innovatieve projecten ondersteunt. Het EIC fonds heeft als doel om het financieringstekort van bedrijven in de startupfase aan te vullen wanneer de Europese kapitaalmarkt onderpresteert ten opzichte van de wereldwijde kapitaalmarkt. Inmiddels zijn sinds de start van de Accelerator Pilot 293 bedrijven geselecteerd voor investeringen met een totaalbedrag van 563 miljoen euro.