80% van de projecten gefinancierd door de European Research Council (ERC) heeft een grote wetenschappelijke impact. Dit blijkt uit een onafhankelijke evaluatie die de ERC jaarlijks laat uitvoeren. 18% van de ERC-projecten leidt zelfs tot een wetenschappelijke doorbraak. Bovendien heeft bijna de helft van de projecten impact gehad op de economie, maatschappij of beleidsvorming, hoewel dit geen rol speelt in de selectie.


80% van ERC-projecten heeft grote wetenschappelijke impact

Excellent onderzoek heeft impact

80% van de projecten die gefinancierd worden door de European Research Council (ERC) heeft een grote wetenschappelijke impact. Dit blijkt uit een jaarlijkse onafhankelijke evaluatie van de ERC. Van deze 80%, leidde 18% van de geanalyseerde projecten zelfs tot een wetenschappelijke doorbraak. De overige 62% van de projecten leidde tot een grote wetenschappelijke vooruitgang. De impact van het excellente ERC-onderzoek op de wetenschap blijkt een constante te zijn over de jaren, aangezien de resultaten van de jaarlijkse evaluatie nagenoeg hetzelfde zijn als in vorige jaren. Ook blijkt uit het onderzoek dat bijna de helft van de projecten een impact heeft gehad op de economie, maatschappij en beleidsvormingsprocessen, hoewel impact geen selectiecriterium is binnen de ERC.

Context

De 225 geëvalueerde projecten zijn willekeurig geselecteerd uit een totaal van 761 ERC-gefinancierde projecten gefinancierd onder het Zevende Kaderprogramma. 25 peer-review panels, elk bestaande uit drie à vier vooraanstaande wetenschappers, evalueerden deze projecten op wetenschappelijke impact. De ERC ondersteunt grensverleggend onderzoek dat wordt beoordeeld op basis van excellentie. In een open brief in april 2020 uitten vooraanstaande wetenschappers hun zorgen dat er tijdens de MFK-onderhandelingen gesneden zou worden in het budget voor Horizon Europe. Die vrees bleek achteraf terecht.