17 november 2020

Adviesgroep teleurgesteld over minimale aandacht voor internationale samenwerking in nieuwe ERA

Joep Roet

Joep Roet

Plaatsvervangend directeur

Stel uw vraag

Meer informatie nodig? Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Deel dit artikel

Het Strategic Forum for International Science & Technology (SFIC) is teleurgesteld en verrast na de minieme aandacht voor internationale samenwerking in de nieuwe prioriteiten van de Europese Onderzoeksruimte. Volgens het SFIC dienen de lidstaten, geassocieerde landen en de Europese Commissie hun krachten te bundelen om concurrenten als de VS en China bij te benen.


Adviesgroep teleurgesteld over minimale aandacht voor internationale samenwerking in nieuwe ERA

Krachten bundelen om te concurreren

Het Strategic Forum for International Science & Technology (SFIC) laat weten verrast en teleurgesteld te zijn dat internationale samenwerking minimale aandacht krijgt in de Mededeling van de Commissie over de ERA, terwijl juist Commissievoorzitter Von der Leyen de ambitie heeft de EU een actievere geopolitieke rol te laten spelen. In een opinie over de nieuwe European Research Area (ERA) stelt het forum dat Europa dringend een antwoord moet formuleren op de doortastende strategisch aanpak voor onderzoek & innovatie (O&I) van concurrenten als de VS en China. De lidstaten, geassocieerde landen en de Commissie dienen hun krachten te bundelen om strategieën te ontwikkelen ter versterking van de Europese rol in O&I op het wereldtoneel en strategische intelligentie. Ook benadrukt het SFIC het belang van O&I voor het tot stand brengen van een stabiele multipolaire wereldorde.

Meer coördinatie in internationale samenwerking

Het SFIC vindt verder dat er in een update van de Europese internationale samenwerkingsstrategie voor O&I, die alweer van 2012 dateert, ook aandacht moet zijn voor de beoogde samenwerking met en tussen de lidstaten en geassocieerde landen in het kader van de ERA. Omdat het beschermen van de strategische belangen van de EU nog belangrijker zal worden, zullen binnen het toekomstige bestuur van de ERA internationale activiteiten en prioriteiten beter moeten worden afgestemd. Zo kan bijvoorbeeld multilaterale en bilaterale samenwerking met derde landen beter kunnen worden gecoördineerd, vindt SFIC. Hiermee sorteert SFIC alvast voor op een geplande Commissiemededeling over een 'global approach to research, innovation, education and youth,' die volgend voorjaar zou moeten verschijnen.

Context

Het SFIC geeft advies aan de Raad en Commissie over de uitvoering van internationale samenwerking op het gebied van wetenschap en technologie. In voorbereiding op de Mededeling voor de toekomst van de ERA deed het SFIC ook al aanbevelingen voor internationale samenwerking binnen de ERA en Horizon Europe. Die aanbevelingen werden niet goed opgevolgd, concludeert SFIC nu, want de Commissie besteedde met slechts één paragraaf en geen van de vier hoofddoelstellingen weinig aandacht aan internationale samenwerking. Ook Neth-ER stelde in haar position paper dat bestaande ERA-prioriteiten als internationale samenwerking moeten worden versterkt.