De Commissie maakt 2,1 miljard euro vrij voor ‘AI-fabrieken’. Dat blijkt uit het voorstel voor een AI-innovatiepakket. Met het pakket wil de Commissie de ontwikkeling van AI in Europa stimuleren. De Commissie wil dat er AI fabrieken komen om start-ups en wetenschappers te ondersteunen bij het trainen van AI. Ook introduceert de Commissie een aantal andere maatregelen zoals bij- en omscholingsinitiatieven, een AI talentenpool en maakt zij financiering vrij in Horizon Europe.


AI-fabrieken zijn Europa’s nieuwste troef in globale innovatiestrijd

AI-fabrieken

Kan de EU de AI kloof met de VS en China dichten? Met ‘AI-fabrieken’ hoopt de Commissie van wel. De Commissie introduceert dit nieuwe initiatief in een ambitieus AI innovatiepakket. Deze maatregelen zijn bedoeld om start-ups en mkb bedrijven te ondersteunen bij het ontwikkelen en trainen van AI. Het plan is een nieuw onderdeel binnen de High-Performance Computing Joint Undertaking (EuroHPC JU). Om de AI-fabrieken te verwezenlijken maakt de Commissie gebruik van 2,1 miljard euro uit het totaalbudget van 8 miljard euro van de EuroHPC. Hiermee tracht zij drie doelen te bereiken. Ten eerste is dat de uitbreiding van het aantal supercomputers geschikt voor grootschalige AI training. Ten tweede wil de Commissie speciale ondersteunende centra opzetten om AI onderzoekers en start-ups te assisteren bij het gebruik van de supercomputers. De centra moeten de toegang tot de supercomputers faciliteren en het ontwikkelen van AI ondersteunen. Ten slotte komt er een ‘AI office’, zoals voorgesteld door het Parlement, om de naleving van de AI act te monitoren.

Commissie zet verschillende programma’s in voor AI innovatie

Naast de opvallende AI-fabrieken, presenteert de Commissie in een  mededeling  haar verdere plannen ter bevordering van AI en innovatie. Zo wil de Commissie de talentpool voor de ontwikkeling van generatieve AI vergroten via onderwijs en training, onder andere door in te zetten op speciale masters en PhD’s uit het Digital Europe Programme. De Commissie wil ook meer talent van buitenaf aantrekken en vasthouden, bijvoorbeeld via Erasmus+ en een sectorale vaardighedenstrategie voor AI. Daarnaast voorziet de Commissie een rol voor Horizon Europe: het zetten van een hoge standaard voor onderzoek naar AI maakt de EU ook aantrekkelijker voor talent van buitenaf. Ook komt er meer ruimte voor AI projecten in Horizon Europe en Digital Europe. Dit moet zo’n 4 miljard euro aan publieke en private investeringen generen, waarvan 1 miljard euro uit InvestEU komt. Ten slotte richt de Commissie twee European Digital infrastructure Consortiums (EDICs) op. De eerste EDIC bestaat uit elf lidstaten (waaronder Nederland) en zeven observerende landen met het doel om een Europese infrastructuur vormen voor taaltechnologieën De tweede EDIC is nog in ontwikkeling en zal zich bezig houden met toepassen van generatieve AI in smart cities.

Context

Dit innovatiepakket volgt het akkoord tussen de Raad en het Parlement over de AI act. Door de gebrekkige ontwikkeling van AI in de EU ten opzichte van de VS en China, staat het Europese concurrentie vermogen onder druk. Om dit aan te pakken stelde Ursula von der Leyen in de State of the Union voor om Europese supercomputers ter beschikking te stellen voor AI start-ups. De supercomputers zijn onderdeel van de EuroHPC JU, een partnerschap binnen Horizon Europe. Inmiddels beschikt EuroHPC JU over negen supercomputers, waarvan drie in de top tien ter wereld. Het is nu ook mogelijk om te reageren op een consultatie over het concurrentievermogen van generatieve AI.

 

Mede geschreven door Luna Hoogendam.