Er zijn tekortkomingen in de wettelijke en technische basis van de European Open Science Cloud (EOSC). Zo sluiten de regels niet goed aan bij de Europese regelgeving, zegt ALLEA in een position paper. Verder stelt ALLEA dat de EOSC moet kunnen werken met regionale data clouds en dat de bestuursraad van EOSC behoefte heeft aan meer expertise op het gebied van gegevensuitwisseling.

ALLEA: EOSC moet een sterkere basis krijgen

Advies voor de EOSC

De European Open Science Cloud (EOSC) moet beter aansluiten bij EU-wetgeving op onder andere het gebied van auteursrecht en privacy. Dat stelt ALLEA, de European Federation of Academies of Sciences and Humanities, in een position paper. ALLEA ziet een groot potentieel voor de EOSC om Open Science te bevorderen, maar licht toe dat de effectiviteit en duurzaamheid van de EOSC verbeterd kan worden door de wettelijke en technische basis te versterken. Zo stellen zij voor dat er een expert op het gebied van gegevensuitwisseling in de bestuursraad van EOSC moet komen. Daarnaast vinden zij dat de EOSC zo ontworpen moet worden, dat het compatibel is met andere regionale data clouds.

Context

De EOSC is een initiatief van de Commissie en kan worden gezien als een virtueel platform, waar verkregen data van onderzoeksprojecten openlijk kunnen worden gedeeld met andere onderzoekers. Het heeft als doel om de EU wereldleider te maken in onderzoeksdatamanagement en ervoor te zorgen dat Europese onderzoekers de voordelen van data-gedreven onderzoeken maximaal kunnen benutten.

Dit paper is opgesteld door de Permanent Working Group Intellectual Property Rights van ALLEA. ALLEA is gericht op het geven van onafhankelijk en interdisciplinair advies over wetenschap en vertegenwoordigt meer dan 50 onderzoeksinstituten uit meer dan 40 landen, waaronder de KNAW.