Vroege publicatie van onderzoeksresultaten moet mogelijk zijn zonder dat daarmee het intellectueel eigendomsrecht over die resultaten verloren gaat. Een hervorming van de Europese regelgeving is hiervoor vereist, zo stelt ALLEA in een rapport over intellectueel eigendomsstrategieën in het hoger onderwijs. Zulke strategieën moeten er bovenal toe leiden dat de commerciële exploitatie van onderzoeksresultaten in goede banen wordt geleid.

ALLEA: Maak publicatie onderzoeksresultaten mogelijk zonder eigendomsrecht op te geven

Vroege publicatie met behoud eigendomsrecht

Beleidsmakers moeten op Europees niveau een bepaalde termijn introduceren in het patentrecht waarmee de vroege publicatie van onderzoeksresultaten mogelijk is en tegelijkertijd het intellectueel eigendomsrecht behouden blijft. Een hervorming van het Europees patentrecht is namelijk nodig om Europese innovatie competitiever te maken op mondiaal niveau, aldus ALLEA in een statement over The Need for Intellectual Property Rights Strategies at Academic Institutions. De Europese koepel van onderzoeksinstituten constateert dat de regelgeving in andere landen, zoals de VS en Japan, de commerciële exploitatie van onderzoeksresultaten beter faciliteert. Naast de introductie van de zogenoemde ‘grace period’, moet innovatie beter beschermd worden door intellectueel eigendom, ook als het voortkomt uit open toegang tot publiek gefinancierd onderzoek. Ook moeten hogeronderwijsinstellingen hun werknemers beter begeleiden in het commercialiseren en beschermen van ontdekkingen.

Context

De discussie over de fase waarin onderzoeksresultaten worden gepubliceerd is niet het enige punt van aandacht omtrent intellectueel eigendomsrecht voor kennisinstellingen. Zo is de implementatie van de recentelijk aangenomen copyrightrichtlijn tot op heden een belangrijk thema voor universiteiten. ALLEA vertegenwoordigt meer dan 50 onderzoeksinstituten uit meer dan 40 landen, waaronder de KNAW, en geeft onafhankelijk en interdisciplinair advies over wetenschapsbeleid.