CESAER wil erkenning voor de centrale rol van universiteiten bij de ontwikkeling van deep tech ondernemerschap. In een position paper beveelt CESAER onder andere aan om te zorgen voor meer balans in financieringsstromen zodat universiteiten kunnen experimenteren en risico's nemen. Ook pleit CESAER voor een langetermijnaanpak voor ecosystemen.


CESAER: ‘Erken en stimuleer de rol van universiteiten bij deep tech ondernemerschap’

Mensen staan centraal

EU-instellingen moeten de centrale rol van universiteiten bij de ontwikkeling van deep tech ondernemerschap erkennen. Dat laat universiteitenkoepel CESAER weten in een position paper over het stimuleren van deep tech ondernemerschap op universiteiten. Volgens CEASAR moet het aantal onderzoekers aan technische universiteiten dat zich bezig houdt met deep tech ondernemerschap omhoog. CESAER beveelt EU-instellingen daarom aan om te zorgen voor een wettelijk kader zodat universiteiten hun onderzoekers lange en stabiele carrièrepaden kunnen bieden. Daarnaast beveelt de koepel aan om te zorgen voor blijvende financiering en het evenwicht te waarborgen tussen concurrerende en niet-concurrerende financieringsstromen. Dit stelt universiteiten in staat om te experimenteren en risico’s te nemen. Ook de European Innovation Council kan een rol krijgen in het vergroten van deep tech ondernemerschap. Bijvoorbeeld door het verkennen van ondersteuningsmechanismen voor startups en scale-ups zodat ze grensoverschrijdend kunnen werken.

Belang van ecosystemen

Omdat deep tech academisch ondernemerschap niet succesvol is in isolatie benadrukt CESAER ook het belang van ecosystemen. CESAER wil dat er een moderner begrip van ecosystemen ontstaat in de EU, namelijk op basis van onderlinge verbondenheid en interdisciplinariteit. Daarvoor is het belangrijk dat de Commissie een langetermijnaanpak formuleert voor deep tech ecosystemen. Daarnaast wil de koepel meer (financiële) beloningsmechanismen voor onderzoekers die hun onderzoek commercieel exploiteren.

Context

Het Zweeds voorzitterschap organiseerde onlangs een conferentie over deep tech ondernemerschap. In 2022 presenteerde de Commissie de nieuwe Europese Innovatieagenda. Hiermee wil de Commissie een nieuwe impuls geven aan innovatie en vooroplopen met nieuwe deep tech startups en scale-ups. CESAER is een Europese koepel van technische universiteiten, waaronder de TU Delft en de Universiteit Twente.

 

Mede geschreven door Lotte Kloosterhof.