De EU moet de complexe structuur van haar Horizon missies versimpelen en ervoor zorgen dat de financiering binnen de missies centraal staat. Ook moet er naar nieuwe bronnen worden gekeken voor het verkrijgen van financiering om synergiën te bevorderen. Dit stelt de technische universiteitenkoepel CESAER in haar position paper over de missies. Hierin zegt ze ook dat de missies een groter publiek binnen Europa moeten bereiken en geeft ze aanbevelingen hoe dit te realiseren.


CESAER: Horizon missies toe aan een verandering in bestuursstructuur

Een nieuwe structuur

De structuur van de Horizon missies moet versimpeld worden en het verkrijgen van financiering moet centraal staan. Dit stelt CESEAR, de technische universiteitenkoepel, in haar position paper omtrent de Horizon missies. De huidige bestuursstructuur van de Horizon missies met haar vele elementen zorgt voor een barrière bij het faciliteren van bottom-up experimenten. Dus roept CESEAR de EU-instellingen op om de missies los te koppelen van de zeer complexe bestuursstructuur en in plaats daarvan de maatschappelijke impact en financiering van onderzoeks-en innovatie activiteiten centraal te stellen. Tenslotte wil de universiteitenkoepel bottom-up experimenten bevorderen door de nadruk te leggen op open en competitieve calls. CESAER vraagt de EU ook om geen nieuwe missies te introduceren totdat ze problemen met de huidige missies heeft aangepakt.

Financiering elders & inzetten op communicatie

CESAER spoort de EU-instellingen aan om de missies vorm te geven als synergieversterkers. Deze synergiën moeten terug te zien zijn bij het financieren van de missies. Dit moet dus zoveel mogelijk uit verschillende bronnen komen. Om dat te realiseren, stelt ze voor om de mogelijkheid van een missie om subsidies vanuit verschillende nieuwe bronnen te verkrijgen, te zien als maatstaf voor succes van de missie. Zo adviseert ze om financiering ook van buiten het Horizon budget te halen. Daarnaast doet de universiteitenkoepel een beroep op lidstaten, om zich harder in te zetten voor het financieren van de missies vanuit nationale en regionale bronnen. Volgens CESAER moeten burgers beter betrokken worden bij de missies. Ze adviseert de Commissie om samen te werken met communicatie professionelen om de missies toegankelijker te maken en in te zetten als instrument voor maatschappelijke betrokkenheid. Dit zal volgens de universiteitenkoepel ook andere belanghebbenden zoals de industriesector en maatschappelijke organisaties trekken.

Context

De missies zijn een instrument van Horizon Europe, het EU kaderprogramma voor onderzoek. Er zijn vijf missies: klimaatadaptie, kanker, steden, wateren en oceanen en bodems. Ze stellen concrete doelen die duidelijk zijn voor burgers. Hiermee hoopt de EU op meer impact en bereik van een groter publiek. Universiteitenkoepel The Guild gaf eerder aan dat de missies te ver van de rest van het Horizon Europe programma af stonden. Tot nu toe is het onderzoeksveld matig enthousiast over het functioneren van de missies. Ook Neth-ER deelt haar mening omtrent de Horizon missies in haar Horizon position paper. In het najaar van 2023 keurden de lidstaten het voorstel van de Commissie af om van de New European Bauhaus een zesde missie te maken.

 

Mede geschreven door Hannah Teule.