De San Francisco Declaration on Research Assessment kan op steun rekenen van de universiteitenkoepel CESAER. De organisatie spoort bovendien haar leden aan om deze verklaring ook te ondertekenen. Dit is volgens de koepel nodig om naar een modernere manier van onderzoeksevaluatie te bewegen.

CESAER ondertekent DORA en spoort leden aan dit ook te doen

CESAER steunt modernere onderzoeksevaluatie

De universiteitenkoepel CESAER heeft de San Francisco Declaration on Research Assessment (DORA) ondertekend. Hiermee ondersteunt de organisatie een modernere aanpak voor onderzoeksevaluatie en -carrières. DORA biedt een nieuwe vorm van erkennen en waarderen van onderzoekers, zodat er meer nadruk komt te liggen op de kwaliteit van onderzoek, in plaats van op indicatoren zoals het aantal publicaties. Een nieuwe aanpak voor onderzoeksevaluatie is ook zeer belangrijk in het kader van de transitie naar Open Access, waarin wordt gestreefd naar een nieuwe, open manier van onderzoekspublicatie, waarbij traditionele indicatoren voor onderzoeksevaluatie niet goed aansluiten. Zo roept het Open Access initiatief Plan S onderzoeksfinanciers dan ook op om onderzoek te beoordelen volgens de DORA-criteria. CESAER merkt op dat veel van haar leden de verklaring al hebben ondertekend, maar dat er ook nog een flinke groep is die dat nog niet heeft gedaan. Daarom roept CESAER al haar leden op om DORA te onderschrijven.

Context

DORA is in 2012 aangenomen om onderzoeksevaluatie te moderniseren. Het bevat een set aanbevelingen om onderzoekers niet te evalueren op basis van het aantal publicaties, maar op de kwaliteit van het onderzoek. DORA is ook ondertekend door de NFU, NWO, KNAW, VSNU en ZonMw.

De koepelorganisatie CESAER is een samenwerkingsverband van 54 universiteiten uit 26 landen. Van de Nederlandse universiteiten zijn de TU Delft en de Universiteit Twente aangesloten bij CESAER.