China heeft haar steun uitgesproken voor Plan S. Robert-Jan Smits, speciale gezant voor Open Access bij het European Political Strategy Center van de Europese Commissie, zegt tegen ScienceBusiness dat China’s steun het moeilijker maakt voor onderzoeksfinanciers over de hele wereld om Plan S te negeren. Daarmaast maakte ook de African Academy of Sciences bekend Plan S te steunen.


China en African Academy of Sciences spreken steun uit voor Plan S

Steun China maakt negeren Plan S lastiger

China’s ministerie van Wetenschap en Technologie heeft haar steun uitgesproken voor Plan S. Robert-Jan Smits, speciale gezant voor Open Access bij het European Political Strategy Center van de Europese Commissie, zegt tegen ScienceBusiness dat het lastiger wordt voor onderzoeksfinanciers om Plan S te negeren, nu het gesteund wordt door China. Smits geeft aan dat er van dit moment gebruikt gemaakt moet worden om ook steun te krijgen voor Plan S van andere landen. Onder meer bij belangrijke actoren zoals India, Zuid-Afrika en de Verenigde Staten is Smits op zoek naar steun. In Europa werd al eerder enthousiast gereageerd op Plan S.

Ook African Academy of Sciences steunt Plan S

Daarnaast heeft ook de African Academy of Sciences (AAS) steun betuigd aan Plan S in een brief aan Robert-Jan Smits. De academie benadrukt dat Plan S een uitstekend model biedt om wetenschap wereldwijd te bevorderen. Volgens de AAS heeft Afrika een belangrijke rol om communicatie binnen de wetenschap om te vormen, zodat wetenschap en onderzoek ten goede komt aan het algemeen belang, in plaats van aan de belangen van uitgevers. De AAS is een toonaangevende pan-Afrikaanse onderzoeksinstelling.

Context

In hun ‘Plan S’ maakten elf nationale onderzoeksfinanciers en de Europese Commissie hun plannen bekend om per 1 januari 2020 Open Access publicaties van publiek gefinancierd onderzoek verplicht te gaan stellen. Plan S werd gelanceerd in september 2018. Smits werd begin 2018 aangesteld als speciale gezant voor Open Access om te komen met een strategie om de doelstelling dat in 2020 alle Europees en nationaal gefinancierd onderzoek Open Access wordt gepubliceerd alsnog te behalen. Plan S is hiervan het resultaat. U kunt tot 1 februari uw mening geven over de implementatie van Plan S.