Dossier: Citizen Science

Bij citizen science, of burgerwetenschap, wordt de burger betrokken bij wetenschappelijk onderzoek. Dit is een onderdeel van Open Science, gericht op het nader bij elkaar brengen van de wetenschap, beleidsmakers en de maatschappij. Onder Horizon 2020 staat het betrekken van de burger centraal in het programmaonderdeel Science with and for Society. Horizon verankert die principes.



 


Laatste ontwikkelingen

Geen.

Laatst geüpdatet: 27 oktober 2023

Verankering in Horizon Europe

Horizon Europe verankert citizen science programmabreed. Hoewel Science with and for Society (SwafS) niet langer als onderdeel terugkomt, krijgen principes als open science, citizen science en responsible research and innovation een vast plek in het kaderprogramma. Zo wordt er onder het onderdeel Reforming and enhancing the European R&I system specifiek aandacht voorzien voor citizen science: zeven van de acht focusgebieden uit de SwafS worden hierin direct genoemd. Het betrekken van burgers is ook een essentieel onderdeel van de vorming van het strategisch plan en de missies. Daarmee wordt citizen science verheven tot een algemeen principe en dus eigenlijk sterker ingebed over het gehele programma, in plaats van slechts als een subonderdeel.

lees meer