Subdossier: Citizen Science

Bij citizen science, of burgerwetenschap, staat het betrekken van de burger bij onderzoek centraal. Dit is een onderdeel van Open Science, gericht op het nader bij elkaar brengen van de wetenschap en de maatschappij. Onder Horizon 2020 staat het betrekken van de burger centraal in het programmaonderdeel Science with and for Society. Ook wordt Responsible Research and Innovation (RRI) reeds bevorderd in de verschillende pijlers van Horizon 2020. Onder Horizon Europe zullen citizen science en RRI sterker ingebed worden in het programma.


Citizen science in Horizon Europe

Het ziet ernaar uit dat onder Horizon Europe citizen science programmabreed verankerd zal worden. Hoewel Science with and for Society (SwafS) niet langer als subprogramma terugkomt, zullen Open Science, citizen science en RRI  wel verwerkt worden in het nieuwe kaderprogramma. Zo wordt er onder het onderdeel Reforming and enhancing the European R&I system specifiek aandacht voorzien voor citizen science: zeven van de acht focusgebieden uit de SwafS worden hierin direct genoemd. Het betrekken van burgers is ook een essentieel onderdeel van de vorming van het strategisch plan en de missies. Daarmee wordt citizen science verheven tot een algemeen principe en dus eigenlijk sterker ingebed over het gehele programma, in plaats van slechts als een subonderdeel.

Meer informatie

Website Europese Commissie: Citizen science
Website Europese Commissie: Responsible Research and Innovation 
Dossier Neth-ER: Science with and for society
Artikel Neth-ER: De toekomst van SwafS in Horizon Europe 

Geüpdatet op: 07/01/2021

lees meer