In het eerste rapport over de implementatie van de Global Approach concludeert de Commissie dat de eerste twee jaar van de strategie grotendeels succesvol verlopen. Zo bevordert de EU een multilaterale dialoog op mondiaal niveau en Horizon Europe faciliteert internationale partnerschappen. Wel zijn er volgens de Commissie meer inspanningen nodig op het gebied van wetenschapsdiplomatie.


Commissie acht uitrol Global Approach grotendeels effectief

Effectief

De mondiale benadering van de EU op het gebied van onderzoek en innovatie (O&I), de Global Approach, bewijst zichzelf effectief en relevant. Dat stelt de Commissie in het eerste tweejaarlijkse rapport, dat verslag doet van de geboekte vooruitgang bij de verwezenlijking van de doelstellingen in de strategie. Al met al concludeert de Commissie dat de EU openheid behoudt in internationale O&I-samenwerking en de multilaterale dialoog over waarden en beginselen bevordert. Zo streeft de Commissie naar een mondiale gedragscode voor een betere bescherming van intellectueel eigendom, en stimuleert de EU de mondiale uitrol van open science via internationale gremia als de G7. Volgens het rapport zijn de inspanningen op het gebied van de Europese wetenschapsdiplomatie grotendeels ongecoördineerd. Om dit te verbeteren wil de Commissie de Global Approach verder integreren in het buitenlands- en veiligheidsbeleid van de EU.

Horizon Europe in de wereld

Volgens het rapport speelt Horizon Europe een belangrijke rol door het faciliteren van internationale partnerschappen met landen als Nieuw-Zeeland, Canada, Zuid-Korea en de Europese nabuurschapslanden. Aan de hand van MSCA-acties voor ‘Researchers at Risk’ draagt de EU ook bij aan de bescherming van academische vrijheid wereldwijd. Het rapport stelt ook dat Horizon aandacht heeft voor kennisveiligheid, doordat er bepaalde veiligheidsvoorwaarden van kracht zijn die beogen Horizon-projecten te vrijwaren van buitenlandse invloeden. De samenwerking met China vat de aanpak van het programma samen. Via Horizon wordt er weliswaar met Chinese onderzoekers samengewerkt op terreinen als voedsel en biodiversiteit, maar de regels van het programma worden ook gebruikt om Chinese deelname aan sommige projecten te beperken.

Vergroening, digitalisering, gezondheid

De Global Approach is ook succesvol in het betrekken van mondiale partners voor het bereiken van gezamenlijke doelen, aldus het rapport. Zo ondersteunt de EU partnerlanden bij de groene transitie, bijvoorbeeld door het delen van milieugegevens en het monitoren en rapporteren van specifieke initiatieven. Op het gebied van digitalisering heeft de EU in lijn met het Digitaal Kompas internationale digitale partnerschappen ontwikkeld met Latijns-Amerika, Japan, Zuid-Korea en Singapore. Ook nam de Commissie een globale gezondheidsstrategie aan.

Context

In 2021 presenteerde de Commissie de Global Approach. Deze overkoepelende strategie voor internationale samenwerking op het gebied van O&I promoot multilateralisme en openheid en benadrukt tegelijkertijd het belang van wederkerigheid, een gelijk speelveld en respect voor fundamentele waarden. Over twee jaar volgt er wederom een rapport dat moet gaan bekijken in hoeverre de strategie op dat moment tot wasdom komt.

 

Mede geschreven door Tsjalling Kootstra en Marouan Moussi.