Op 30 september zal de Europese Commissie een aantal belangrijke kennisinitiatieven bespreken, zoals het Digital Education Action Plan en mededelingen over de toekomst van de Europese onderwijs- en onderzoeksruimtes. Dit valt te lezen in de voorlopige collegeagenda van de Commissie. Naar alle waarschijnlijkheid zullen na de bespreking in het college de initiatieven worden gepubliceerd. Daarnaast zal de Commissie dit najaar haar werk voortzetten op de Green Deal. Wat de Commissie in 2021 gaat doen wordt 20 oktober bekend als zij haar werkprogramma presenteert.

Commissie bespreekt op 30 september belangrijke onderwijs en onderzoeksinitiatieven

30 september kennisdag


30 september zal het College van Commissarissen het Digital Education Action Plan (DEAP) bespreken en ook zullen dezelfde dag mededelingen over de Europese onderwijsruimte en de Europese onderzoeksruimte (ERA) worden besproken. Dat blijkt uit de voorlopige collegeagenda van de Europese Commissie. Naar verwachting worden diezelfde dag of de dag erop de initiatieven wereldkundig gemaakt. Daarnaast valt in de collegeagenda te lezen dat het werk aan de Green Deal zal worden voortgezet. Er staan meerdere initiatieven op de planning, bijvoorbeeld op het gebied van hernieuwbare energie en renovatie. Tenslotte zal de Commissie op 20 oktober haar werkprogramma voor 2021 bekendmaken waarin zij de initiatieven beschrijft waar zij in 2021 aan gaat werken.

Context


Volgens het werkprogramma voor 2020 stonden de mededeling van de Europese Onderzoeksruimte, het Digital Education Action Plan en een aantal Green Deal-initiatieven voor het tweede kwartaal van 2020 gepland. De publicatiedata werden echter vanwege de coronacrisis meerdere malen verschoven. De mededeling over de Europese onderwijsruimte wordt wel volgens de planning gepubliceerd.

 
Neth-ER publiceerde in aanloop naar de mededeling over de ERA van de Commissie een position paper waarin de nadruk wordt gelegd op een ambitieuze ERA.