De Commissie heeft een contract gegund aan een uitgeverij die het Open Access publicatieplatform voor onderzoek afkomstig uit Horizon 2020 en Horizon Europe gaat opzetten. De publicatiedienst gaat onderzoekers ondersteunen bij het kosteloos publiceren van hun onderzoek via Open Access en zal de hoogste wetenschappelijke en publicatiestandaarden aanhouden. De eerste inzendingen van artikelen zullen in de herfst 2020 geaccepteerd worden en de officiële lancering is gepland voor begin 2021.

Commissie contracteert uitgeverij F1000 voor creëren Open Access platform

Uitgeverij gekozen

De Commissie heeft een contract toegekend aan de uitgeverij F1000 – een innovatief bedrijf dat publicatie en andere diensten aan onderzoekers, instituten en financiers aanbiedt – voor het opzetten van een Open Access publicatieplatform waarin wetenschappelijke artikelen afkomstig uit onderzoek gefinancierd door Horizon 2020 en Horizon Europe gepubliceerd zullen gaan worden. Wetenschappelijke artikelen binnen verschillende disciplines kunnen op het platform gepubliceerd worden via een open en transparant peer-review proces. De eerste inzendingen van artikelen zullen vanaf de herfst 2020 geaccepteerd worden en de officiële lancering van het Open Access platform staat gepland voor begin 2021.

Een platform voor Horizon 2020 en Horizon Europe

Het platform – dat voorlopig Open Research Europe wordt genoemd – wordt een publicatiedienst die Horizon 2020 en Horizon Europe begunstigden tijdens of na afloop van hun onderzoeksprojecten gaat ondersteunen bij het kosteloos publiceren van onderzoek. De publicatiedienst werkt met de hoogste wetenschappelijke en publicatiestandaarden en wordt gesteund door een wetenschappelijke adviesraad. De adviesraad zal toezien op het gehele publicatieproces, van inzending tot publicatie, door middel van open peer-review en onderhoud en behoud van publicaties.

Context

Open Access houdt in dat wetenschappelijke publicaties vrij toegankelijk zijn voor iedereen en is een van de speerpunten van Horizon 2020. Onderzoekers aangesloten bij projecten die gefinancierd worden door Horizon 2020 zijn dan ook verplicht om wetenschappelijke artikelen gratis en vrij toegankelijk te maken. Dit geldt ook voor het aankomende Horizon Europe programma.

De Commissie ondersteunt Plan S, dat in september 2018 gepresenteerd werd. Hierin kondigden Europese onderzoeksfinanciers verbonden in cOAlition S aan dat al het publiek gefinancierde onderzoek vanaf januari 2020 verplicht Open Access gepubliceerd moet worden. Deze datum werd later verschoven naar januari 2021.