Werkt u of uw organisatie aan een grootschalig project voor groene technologieën? Dan is nu uw kans een voorstel in te dienen voor opschaling. De Commissie, de Europese Investeringsbank en het door Bill Gates opgerichte Breakthrough Energy Catalyst zoeken projecten met veel potentie op gebieden als waterstof, duurzame brandstof, CO2-opvang en langdurige energieopslag.  


Commissie en EIB zoeken grootschalige groene technologie-projecten

Op zoek naar veelbelovende groene technologie  

De Commissie is op zoek naar grootschalige groene technologieprojecten. In samenwerking met de Europese Investeringsbank en Bill Gates’ Breakthrough Energy Catalyst schrijft zij een call uit in het kader van de nieuwe EU-Catalyst Partnership. De Commissie zoekt naar projectvoorstellen op gebieden als groene waterstof, duurzame brandstof, CO2-opvang en langdurige energieopslag. De call zal projecten identificeren en selecteren die in aanmerking kunnen komen om blended financiering te ontvangen uit het InvestEU-programma. Het verzoek tot voorstellen blijft open tot 31 december 2027, maar het partnerschap moedigt geïnteresseerden aan vóór de eerste sluitingsdatum van 13 mei 2022 een voorstel in te dienen om  in aanmerking te komen voor financiering begin 2023.

 

Op 25 januari organiseert de Breakthrough Energy Catalyst een webinar over het initiatief.

Context 

Het EU-Catalyst partnership werd tijdens de klimaatconferentie COP26 gelanceerd. Het partnerschap beoogt tussen 2022 en 2026 820 miljoen euro te mobiliseren om de ontwikkeling en marktintroductie van groene technologieën te versnellen. Ook lidstaten kunnen projecten van het partnerschap meefinancieren. De Commissie speelde een actieve rol tijdens de klimaatconferentie, zo is zij ook partner in de Global Innovation Hub gelanceerd door de Verenigde Naties.