15 september 2022

Commissie kondigt komst competentiekader voor Europese onderzoekers aan. Expertgroep adviseert verfijning

Nienke van Liempt

Nienke van Liempt

Beleidsmedewerker

Stel uw vraag

Meer informatie nodig? Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Deel dit artikel

De Commissie kondigt de komst van een Europees competentiekader aan. Het Europees competentiekader moet de loopbaan van onderzoekers in Europa verbeteren. Een expertgroep bekijkt waar het kader met de voorlopige titel ‘ResearchComp’ aan moet voldoen. Het kader is zowel bedoeld voor individuele onderzoekers als hun werkgevers. Op basis van feedback zal het kader verder verfijnd worden.


Commissie kondigt komst competentiekader voor Europese onderzoekers aan. Expertgroep adviseert verfijning

Instrument voor een succesvolle onderzoekcarrière

De Commissie kondigt de komst van een Europees competentiekader aan. Een nieuw competentiekader biedt overzicht van de competenties die nodig zijn voor een succesvolle onderzoekcarrière in Europa, zowel binnen als buiten de academische wereld. Zo’n gedeeld competentiekader is een opmaat naar een Europese Onderzoeksruimte. Een expertgroep van onderzoekers adviseert de Commissie over het competentiekader in het rapport Knowledge ecosytems in the new ERA’. Volgens de expertgroep zal het instrument met de naam ‘ResearchComp’ nuttig zijn ter ondersteuning van zelfevaluatie, onderwijs en opleiding en het zoeken naar werk. Hiermee zal het een referentie zijn voor initiatieven die gericht zijn op het versterken van onderzoeksloopbanen in verschillende landen, intersectorale mobiliteit en inzetbaarheid voor onderzoekers.

Toepassing in praktijk

ResearchComp is een instrument dat zowel op individueel- als op organisatie niveau kan worden toegepast. Dat blijkt uit de factsheet voor de doelstellingen voor het competentiekader. Het kader bestaat uit 38 competenties in zeven verschillende gebieden. Voor elk van de competenties zijn er vier niveaus waar onderzoekers zich kunnen positioneren en kunnen zien wat er nodig is om door te stromen. De leerresultaten geven aan wat onderzoekers moeten weten, begrijpen en kunnen doen om een bepaald niveau van bekwaamheid aan te tonen.

Koppeling met ESCO

ResearchComp is het eerste sectorale competentiekader met een directe koppeling aan European Skills/Competences, Qualifications and Occupations (ESCO). Dit is de Europese meertalige categorisering van vaardigheden, competenties, kwalificaties en beroepen. Het doel van ESCO is om arbeidsmobiliteit binnen de EU te ondersteunen door het bieden van een gemeenschappelijke taal over vaardigheden en beroepen. Het werkt als een woordenboek en het omschrijft professionele beroepen en vaardigheden. Sinds de update door de Commissie in januari 2022 maken beroepen en vaardigheden voor onderzoekers deel uit van ESCO. ResearchComp bouwt voort op ESCO door de competenties die onderzoekers nodig hebben nader te specificeren.

Verdere ontwikkeling kader

Het competentiekader is nog niet in de praktijk getest of toegepast. De onderzoekers bevelen daarom aan om het kader verder te verfijnen op basis van feedback van eindgebruikers, zoals onderzoekers en werkgevers. Het is nog niet bekend in welke vorm deze feedback moet plaatsvinden. Naar verluidt plant de Commissie in 2023-2024 financiering voor Horizon Europe-projecten waarin onderzoeksorganisaties het kader kunnen uitproberen.

Context

Onderzoekscarrières vormen een belangrijke pijler van de Europese Onderzoeksruimte. Daarbij ligt het zwaartepunt zowel op EU-niveau als in de lidstaten op het bevorderen van de aantrekkelijkheid van het onderzoekberoep en het verbeteren van onderzoeksloopbanen. De Commissie kondigde in 2020 een gereedschapskist aan ter ondersteuning van de loopbaan van onderzoekers, het competentiekader is hier onderdeel van en maakt deel van de ERA beleidsagenda. Om loopbanen te verbeteren, initieerde de Commissie een coalitie die zich buigt over de hervorming van het beleid voor kwaliteitsbeoordeling. Het doel hiervan is het kwalitatiever worden van onderzoeksbeoordelingen en het erkennen van het brede palet aan activiteiten van onderzoekers. Het competentiekader behoort ook tot de maatregelen in de European Skills Agenda. De werkzaamheden voor de ontwikkeling van een competentiekader zijn verwelkomd in de conclusies van de Raad van 28 mei 2021.

 

Mede geschreven door Julian Zwaal