De Commissie heeft een nieuw Policy Platform voor de Europese Onderzoeksruimte (ERA) gelanceerd. Het platform biedt een helder overzicht van alle activiteiten, doelen en voortgang van de Onderzoeksruimte. De website moet dienen als centrale ruimte voor alle informatie over de ERA.


Commissie lanceert online ERA portaal

Eén centrale ruimte

De Commissie heeft een nieuw Policy Platform voor de Europese Onderzoeksruimte (ERA) gelanceerd. Het initiatief dient als centraal platform voor alle activiteiten, doelen en voortgang van de ERA. Zo kun je er de laatste ontwikkelingen rond de implementatie van de ERA beleidsagenda en het ERA monitoringsmechanisme volgen. Je vindt er onder meer interactieve grafieken voor de indicatoren per land en voor de EU. Ook vind je er algemene informatie en publicaties over de ERA en activiteiten die bijdragen aan de doelstellingen van de ERA. Voor de data is de Commissie afhankelijk van haar eigen gegevens en wat lidstaten en onderzoeksorganisaties aanleveren. Met het platform wil de Commissie de zichtbaarheid van de ERA vergroten.    

Context

De ERA is een EU-initiatief dat in 2000 werd geïntroduceerd om een interne Europese markt voor onderzoek en innovatie te creëren. De huidige beleidsagenda (2022-2024) bestaat uit 20 acties, verdeeld over vier prioriteitsgebieden: het verdiepen van de interne onderzoeks- en innovatiemarkt, de groene en digitale transitie en maatschappelijke participatie in de ERA, betere toegang tot excellent onderzoek en het opzetten van een monitoringmechanisme. Recent oordeelde de Commissie in haar monitoringsrapport dat de toepassing van de beleidsagenda goed op weg is.

Mede geschreven door Bas Morshuis.