De Europese Commissie en de Europese Dienst voor extern optreden hebben een consultatie gelanceerd over de toekomstige aanpak van het Europees Noordpoolbeleid. In het licht van recente ontwikkelingen & uitdagingen en meer internationale aandacht voor het gebied wil de Commissie middels deze consultatie reflecteren op de focusgebieden van haar beleid. De consultatie loopt tot 6 november 2020.

Commissie opent consultatie over toekomstige aanpak Noordpoolbeleid

De koers van het Noordpoolbeleid

De Europese Commissie en de Europese Dienst voor extern optreden (EDEO) hebben een gezamenlijke consultatie uitgezet die zich richt op de bepaling van de verdere koers voor het Europees Noordpoolbeleid. Er kan tot en met 6 november 2020 input worden aangeleverd met het oog op de sterke en zwakke punten in het huidig beleid. Op basis van deze punten wordt het huidig Noordpoolbeleid geactualiseerd om zo de rol van de EU in het gebied te herzien en prioriteiten te bepalen. Wetenschap, innovatie en multilaterale samenwerking vormen de basis van de EU-aanpak voor het noordpoolgebied.

Ambities en uitdagingen voor de Noordpool

In de persvoorlichting benoemde Josep Borrell, Hoge vertegenwoordiger voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid en vicevoorzitter van de Europese Commissie, klimaatverandering als een oorzaak van het toenemende geopolitieke belang in het Noordpoolgebied. Bestrijding van klimaatverandering, klimaatadaptatie en bescherming van het milieu worden door de Commissie gezien als kerndoelstellingen.

Context

De ambities van de Commissie in het nieuwe Noordpoolbeleid sluiten aan bij haar andere prioriteiten, waaronder de Green Deal. Het huidige Noordpoolbeleid stamt uit 2016, maar herziening is noodzakelijk vanwege toename van internationale interesse in het gebied en de uitdagingen en kansen die daarbij komen kijken.