De Commissie heeft een nieuwe bio-economie strategie gepresenteerd, waarin onderzoek en innovatie (O&I) een hoofdrol spelen. De strategie is gepubliceerd om de uitdagingen voor bio-economie aan te pakken en bestaat uit drie actielijnen: het opschalen en versterken van de bio-gebaseerde sectoren, het snel inzetten van bio-economieën en het beschermen van ecosystemen.

Commissie presenteert nieuwe bio-economie strategie

Ontwikkeling bio-economie

De Europese Commissie heeft een nieuwe strategie voor de ontwikkeling van de bio-economie gepresenteerd. De strategie bestaat uit een actieplan om een duurzame en circulaire bio-economie te ontwikkelen. Ook moeten de ontwikkeling en opschaling van het duurzame gebruik van hernieuwbare bronnen verbeterd worden. Dit is niet alleen goed voor het milieu en duurzame ontwikkeling, maar ook voor de Europese samenleving in het algemeen en voor de economie, omdat het banen creëert. Volgens Carlos Moedas, Eurocommissaris voor Onderzoek en Innovatie, zijn onderzoek en innovatie van groot belang om nieuwe manieren te ontwikkelen om afval en reststoffen om te zetten in hoogwaardige producten.

Drie actielijnen

In de strategie heeft de Commissie drie actielijnen opgesteld. Ten eerste wil zij bio-gebaseerde sectoren opschalen en versterken, door onder andere een nieuw thematisch investeringsplatform op te richten. Dit platform krijgt een budget van €100 miljoen, specifiek om private investeringen in duurzame oplossingen minder riskant te maken. De tweede actielijn is om snel bio-economieën in heel Europa in te zetten. Hiervoor worden er Living labs opgezet om innovaties te ontwikkelen en testen. De laatste actielijn is gericht op het beschermen van ecosystemen en het beter begrijpen van de ecologische limieten van de bio-economie, door onder andere gegevens te verzamelen via een Bioeconomy Knowledge Centre.

Context

Deze bio-economie strategie is een update van de bio-economie strategie uit 2012. Op 22 november 2018 organiseert de Commissie een conferentie om deze strategie met stakeholders te bespreken, en in 2019 publiceert de Commissie veertien concrete maatregelen om de strategie te implementeren. Onderzoek naar de bio-economie wordt momenteel al gefinancierd uit Horizon 2020, hier is een budget van €3,85 miljard voor. Voor Horizon Europe heeft de Commissie voorgesteld om €10 miljard toe te wijzen aan onderzoek naar 'voedsel en natuurlijke bronnen', waar de bio-economie onder valt.