De Commissie roept lidstaten op om onderzoeksprojecten met een Seal of Excellence beter te ‘benutten’. Dat staat in een nota gericht aan de Raad. Deze uitmuntende projectvoorstellen missen vaak alsnog financiering door een gebrek aan complementaire middelen in de lidstaten. Ook geeft de nota een overzicht van het gebruik van de Seal rondom de EIC en MSCA acties.


Commissie roept lidstaten op: ''benut de Seal of Excellence beter’’

Geen financieringsregelingen

De Commissie wil dat lidstaten meer doen met onderzoeksprojecten die de Seal of Excellence hebben gekregen. Dat blijkt uit een nota van de Commissie aan de Raad. In de nota gaat het voornamelijk over de European Innovation Council (EIC) en de Marie Sklodowska-Curie Actions (MSCA). Slechts achttien van de 27 lidstaten hebben specifieke financieringsregelingen bedoeld voor onderzoeksvoorstellen met een Seal of Excellence van de EIC. Van onderzoeksvoorstellen met een Seal van de MSCA hebben slechts veertien EU-landen specifieke financieringsregelingen.

Additionele financiering

Sommige lidstaten hebben synergieën gecreëerd tussen Horizon Europe en de Recovery and Resilience Facility (RRF) om additionele financiering vrij te maken. Slechts negen van de 27 lidstaten geven aan via het RRF onderzoeksprojecten te financieren. Om landen te ondersteunen bij de Seal of Excellence, heeft de Commissie de Seal of Excellence Community of Practice opgezet. Hierin kunnen autoriteiten ervaringen en kennis met elkaar delen. Ook krijgen ze hier informatie van de Commissie voor de implementatie van de Seal.

Context

De Seal of Excellence is een label voor onderzoeksprojecten die voldoen aan de criteria van Horizon Europe en dus als ‘excellent’ zijn gekenmerkt, maar geen financiering kunnen krijgen door een tekort aan EU-budget. Hiermee hoopt de Commissie dat de lidstaten deze projecten alsnog financieel ondersteunen. Het ondersteunen van deze projecten is echter een vrijwillige keuze van de lidstaten.  

 

Mede geschreven door Tsjalling Kootstra.