Een Afrikaanse ERC zal het fundamenteel onderzoek van 40 veelbelovende Afrikaanse wetenschappers financieren. De Europese Commissie draagt 25 miljoen euro bij aan het nieuwe African Research Initative for Scientific Excellence. Een adviesraad van topwetenschappers staat garant voor de wetenschappelijke onafhankelijkheid.


Commissie steunt Afrikaanse ERC met 25 miljoen euro

Ondersteuning van baanbrekend Afrikaans onderzoek 

Een Afrikaanse Onderzoeksraad zal Afrikaanse wetenschappers aan het begin van hun carrière in staat stellen baanbrekend onderzoek uit te voeren. Dat kondigden de Europese Unie en Afrikaanse Unie aan bij de lancering van het African Research Initative for Scientific Excellence (ARISE). Binnen het programma zal een wetenschappelijke adviesraad met Afrikaanse en Europese leden de wetenschappelijke onafhankelijkheid garanderen, gestoeld op de Scientific Council van de European Research Council (ERC). 

Beurzen voor 40 Afrikaanse onderzoekstalenten 

Vanaf 2021 zullen 40 veelbelovende Afrikaanse onderzoekstalenten de kans krijgen om hun ideeën tot uitvoer te brengen. De Commissie stelt hiervoor 25 miljoen euro aan beurzen beschikbaar. In aanmerking komen Afrikaanse onderzoekers met twee tot zeven jaar ervaring na het behalen van hun doctoraat. Zij kunnen hun project uitvoeren aan hoger onderwijs- en onderzoeksinstellingen in 40 Afrikaanse landen. De African Academy of Sciences (AAS) is verantwoordelijk voor de uitvoering. 

Context 

De EU en AU werken al langer samen op het gebied van onderzoek en innovatie, maar het afgelopen jaar is er nog meer aandacht voor Afrika gekomen op Europees niveau, met nieuwe doelen voor samenwerking. Samenwerking tussen de twee continenten, vooral op het gebied van technische kennis en vaardigheden, is volgens de Commissie noodzakelijk om de uitdagingen van de 21ste eeuw het hoofd te bieden. De EU en AU benadrukken dat een duurzame overgang naar een kenniseconomie afhankelijk is van wetenschap, onderzoek en innovaties, aansluitend op de ambities van de Commissie Von der Leyen voor de komende vijf jaar.