Het kennisveld wil een brede herziening van Europese valorisatieregels. Het bestaande kader is te beperkt en biedt niet genoeg ruimte aan nieuwe vormen van kennisvalorisatie, zoals beleidsadvies en open science. Ook is er behoefte aan opleiding & training. Dat concludeert de Commissie na een consultatie van het veld.


Commissie: “Veld wil brede herziening kennisvalorisatie”

Huidige regels te krap

Het Europese kennisveld heeft behoefte aan nieuwe richtlijnen op het gebied van kennisvalorisatie. Het bestaande kader uit 2008 is gedateerd en doet geen recht aan de laatste ontwikkelingen. Dat concludeert de Commissie na een analyse van de resultaten van een open consultatie over ‘future Guiding Principles for Knowledge Valorisation’. Kennisvalorisatie kent vele vormen, stellen de 437 respondenten. Naast welbekende voorbeelden als samenwerking tussen onderzoekers en het bedrijfsleven of de overdracht van intellectueel eigendom, gaat het ook om wetenschappelijk onderbouwd beleidsadvies, open science en digitale platformen. Bovendien vraagt valorisatie vandaag de dag specifieke vaardigheden, zowel wat betreft de ondernemingszin van onderzoekers als de kennis van het moderne knowledge transfer office. De Commissie moet daarom nieuwe Europese richtlijnen faciliteren, stelt 70% van de respondenten.

Veld weinig aandacht voor burger en normen

Normalisatie en burgerbetrokkenheid krijgen nog onvoldoende aandacht van kennisinstellingen, vindt de Commissie. In reactie op de vraag welke kanalen belangrijk zijn voor valorisatie, stelt drie op de tien respondenten niet te weten of burgers ertoe doen. Nog eens twee zeggen dat dit niet het geval is. Voor normalisatie zijn de cijfers nagenoeg gelijk. Volgens de Commissie wijst dit erop dat deze kanalen nog onvoldoende bekend zijn bij het veld.

Context

De Commissie wil kennisvalorisatie bevorderen en consulteerde het veld in de zomer van 2021 over bestaande valorisatieactiviteiten en mogelijke Europese principes. Dit rapport vat de laatste consultatie samen en volgt op een uitvraag onder de lidstaten over hun behoefte aan Europese samenwerking. In juli startte de EU al een mondiaal kennisvalorisatieplatform. Daarnaast is de Commissie tot en met 14 januari op zoek naar experts die willen meeschrijven aan een gedragscode voor slimme omgang met intellectueel eigendom. In 2022 plant de Commissie op basis van de consultatie nieuwe richtlijnen op het gebied van kennisvalorisatie. Ook zitten er twee handboeken over slim gebruik van intellectueel eigendomsrecht en normalisatie in de pijplijn.