De Commissie vraagt om uw mening voor de ontwikkeling van het Strategic Foresight rapport 2022. Zij wil dit jaar specifiek meer inzicht krijgen in hoe de groene en de digitale transitie elkaar kunnen versterken, bijvoorbeeld door het gebruik van opkomende technologieën. Feedback geven is mogelijk tot en met 17 maart 2022.


Commissie vraagt uw input voor het aankomende Strategic Foresight rapport

Geef uw input

De Commissie vraagt uw mening over het ontwikkelen van het Strategic Foresight rapport 2022. Dit jaar zal de vervlechting van de Europese Green Deal en de digitale transformatie centraal staan in het rapport. Veranderingen in het klimaat, het milieu en het digitaliseringsproces hebben vergaande gevolgen voor de Europese samenleving en economie. De Commissie wil weten hoe u denkt dat deze uitdagingen het beste aangesneden kunnen worden. Hierbij kan men denken aan bijvoorbeeld de manier waarop essentiële technologieën kunnen bijdragen aan de digitale transformatie, alsmede aan de Green Deal. Daarnaast wil de Commissie onderzoeken hoe niet-technologische factoren een rol moeten spelen in de duale transitie. Denk daarbij aan de manier waarop regelgeving, financiering, gedragsveranderingen, maatschappelijke acceptatie en vaardigheden een rol spelen bij de dubbele transitie.

Context

De Commissie stelt jaarlijks een Strategic Foresight rapport op dat een grondslag biedt voor de werkprogramma's en meerjarenprogramma's van de Commissie. Zo kwam de Commissie in 2020 met een eerste Strategic Foresight rapport over het vergroten van de weerbaarheid van de EU. In 2021 presenteerde de Commissie haar laatste Foresight rapport over het versterken van de strategische autonomie.