De Europese data-akte moet vanaf dit najaar het eerlijk gebruik en delen van data regelen. Maar wat geldt als eerlijk? Een consultatie vraagt tot en met 3 september input uit het veld ter voorbereiding van de akte. Intellectueel eigendom, privacy, uitzonderingen voor onderzoeksdoeleinden, het komt allemaal voorbij.


Commissie vraagt uw mening over eerlijk data delen

Een eerlijke data-economie

Een Europese Data Act moet de data-economie eerlijker maken. Dit najaar wil de Commissie een voorstel doen voor de akte, die voorkomt uit de plannen voor een Europese datamarkt. De akte zal regels bevatten voor de toegang en het gebruik van data voor “legitieme doeleinden”. Maar welke doeleinden legitiem zijn en welke regels nodig, is nog onzeker. Daarom vraagt de Commissie in een consultatie input tot en met 3 september. De consultatie bevat gerichte vragen op acht themagebieden en vraagt specifiek naar een reactie van kennisinstellingen:

  1. Business-to-government data sharing for the public interest
  2. Business-to-business data sharing
  3. Tools for data sharing: smart contracts
  4. Clarifying rights on non-personal Internet-of-Things data stemming from professional use
  5. Improving portability for business users of cloud services
  6. Complementing the portability right under Article 20 GDPR
  7. Intellectual Property Rights – Protection of Databases
  8. Safeguards for non-personal data in international contexts

Context

De Europese datastrategie moet in een aantal stappen de uitwisseling van data in Europa vergemakkelijken. In november 2020 stelde de Commissie als eerste stap een Data Governance-Verordening voor, gericht op het beheer van de structuren die data-uitwisseling mogelijk maken, zoals een online database. De Data Act volgt eind 2021 en richt zich op de toegang tot data door andere partijen, waaronder onderzoekers. De Europese dataplannen krijgen een eerste concrete toepassing in de health data space, die ook dit najaar gepresenteerd wordt. De toegang tot data is niet los te zien van de strenge privacyregels, die onderzoekers juist hinderen.