De Commissie is op zoek naar deskundigen voor een nieuwe expertgroep over de impact van de covid-19 pandemie op gendergelijkheid in onderzoek en innovatie. Aanmelden kan tot 25 november.


Commissie zoekt experts over impact Covid-19 op gendergelijkheid in O&I

Experts gezocht

Om het effect van de covid-19 pandemie op het werk van vrouwelijke onderzoekers en gendergelijkheid in O&I in de EU te meten, is de Commissie op zoek naar externe deskundigen voor een recent opgezette expertgroep van DG RTD. Op basis van de resultaten van deze meting over de staat van gendergelijkheid in O&I zal de expertgroep een rapport publiceren met beleidsaanbevelingen.. Kandidaten zullen vooral beoordeeld worden op hun deskundigheid op gebieden zoals onderzoekersproductiviteit, carrièreontwikkeling en instabiliteit, balans tussen werk en privéleven, onderzoeksnetwerken, management van beurzen en de evaluatieprocedures in onderzoek-financierende organisaties, gender-gerelateerd geweld in de onderzoekswereld, en de integratie van de genderdimensie in covid-19 onderzoek. U kunt zich tot 25 november 2021 aanmelden.

Context

De Europese Ombudsman deed eerder al onderzoek naar het optreden van de Commissie rondom de impact van de pandemie op onderzoekers die deelnamen aan de Marie Skłodowska-Curie Acties. De Commissie zei toen al toe dat het de impact van de pandemie op de positie van vrouwen in het onderzoeksveld zou laten onderzoeken. De opgerichte expertgroep gaat nu deze taak vervullen en bouwt hiermee voort op het eerdere rapport 'The impact of sex and gender in the COVID-19 pandemic'. Gendergelijkheid is al langer een belangrijk thema in het kennisveld. Uit een rapport van de Commissie eerder dit jaar werd duidelijk dat vrouwen ondervertegenwoordigd zijn in zowel de onderwijs- als onderzoekssector. Tijdens het webinar over gendergelijkheid in O&I van TNO en Neth-ER werd benadrukt dat Horizon Europe gendergelijkheid vooraan zet, maar dat er nog meer actie ondernomen moet worden.