De Commissie is op zoek naar experts op het gebied van technologie-infrastructuren. De groep zal de Commissie ondersteunen bij de ontwikkeling van een Europese coördinatiestrategie voor TI’s en zal daarnaast ook een aantal strategische proefgebieden voor TI-investeringen identificeren. Reageren kan tot en met 11 december 2023.


Commissie zoekt experts voor adviesgroep technologie-infrastructuren

Expertgroep assisteert Commissie

De Commissie zoekt experts die via een expertgroep de technologie-infrastructuren (TI’s) in de EU willen versterken en stroomlijnen. Concrete taken van de expertgroep zijn het selecteren van strategische gebieden voor TI-investeringen en het opstellen van een Europese aanpak van TI’s. Die aanpak moet de technologie-infrastructuren in Europa in kaart brengen en de toegankelijkheid ervan verbeteren. De Commissie zoekt onder andere experts uit onderzoeksorganisaties en universiteiten die ervaring hebben met TI’s en Europese onderzoeksinfrastructuren. Experts kunnen zich tot en met 11 december 2023 aanmelden.

Context

Een Europese aanpak van technologie-infrastructuren is één van de acties in de beleidsagenda van de Europese Onderzoeksruimte. De actie bouwt voort op twee van de in 2020 gestelde doelen voor de Europese Onderzoeksruimte, namelijk het prioriteren van de groene en digitale transitie en de toegang tot onderzoeks- en technologie-infrastructuren. In 2022 organiseerde Neth-ER een discussie rond technologieinfrastructuren. Ook universiteitenkoepels als LERU en CESAER hechten belang aan kleinere, flexibele onderzoeksinfrastructuren.
 

Mede geschreven door Vincent Klein Ikkink.