De Commissie is op zoek naar kandidaten uit het onderzoeksveld om het Innovatiefonds te herzien. Dit als gevolg van de herziening van de EU-richtlijn inzake het emissiehandelssysteem (ETS), waaruit het Innovatiefonds wordt gefinancierd. Met deze aanpassingen zal het Innovatiefonds extra sectoren dienen zoals de zeevaart, luchtvaart, gebouwbeheer en wegvervoer. Tot 3 maart kunnen geïnteresseerde kandidaten solliciteren.


Commissie zoekt experts voor het innovatiefonds

Herziening van het innovatiefonds

De Europese Commissie is op zoek naar experts om het Innovatiefonds te herzien. Dat maakt zij bekend in een persbericht. De Commissie heeft nieuwe expertise nodig als gevolg van de herziening van de EU-richtlijn inzake het emissiehandelssysteem (ETS). Met deze aanpassingen zal het Innovatiefonds extra sectoren dienen zoals de zeevaart, luchtvaart, gebouwbeheer en wegvervoer. De Commissie is op zoek naar kandidaten vanuit onderzoeksorganisaties/denktanks en instellingen voor toegepast onderzoek met de focus op koolstofarme technologieën. Daarnaast zijn ook vertegenwoordigers van regionale en nationale autoriteiten in de lidstaten welkom. Tot en met 3 maart 2023 aanstaande kan men zich kandidaat stellen. De resultaten worden later die maand bekendgemaakt.

Werkwijze deskundigencommissie 

De ongeveer honderd geselecteerde deskundigen zullen ongeveer twee keer per jaar bijeenkomen. Doel van de groep is de Commissie te ondersteunen bij de voorbereidingen in verband met de herziening van het Innovatiefonds. Daarin staan nieuwe bepalingen beschreven naar aanleiding van het politiek akkoord dat in december 2022 is bereikt over de herziene richtlijn.

Context

Het Innovatiefonds heeft als doel de inkomsten van het Europees handelssysteem (EU-ETS) te gebruiken om innovatieve groene technologieën en de commercialisering ervan te stimuleren. Het Europese systeem voor emissiehandel (ETS) is het systeem voor het verhandelen van uitstootrechten van broeikasgassen in de wereld. Eerder zocht de Commissie al evaluatoren voor het fonds.

 

Mede geschreven door Marouan Moussi.