De Connecting Europe Facility (CEF) blijkt complementair aan Horizon 2020, de Europese Structuur- en Investeringsfondsen (ESIF) en het Europese Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI), blijkt uit de mid-term evaluatie van CEF door de Europese Commissie. Horizon 2020 financiert de vroege fases van de innovatieketen, terwijl CEF de inzet van technologie binnen infrastructuur mogelijk maakt.

Connecting Europe Facility complementair aan Horizon 2020 en ESIF

CEF sluit goed aan op Horizon 2020

De Connecting Europe Facility (CEF) sluit goed aan op op andere Europese financieringsinstrumenten zoals Horizon 2020 en de Europese Structuur- en Investeringsfondsen (ESIF). Dit blijkt uit een tussentijdse evaluatie van de Commissie. Horizon 2020 financiert de vroege fases van de innovatieketen, terwijl CEF de inzet van technologie binnen infrastructuren voor transport, energie en telecommunicatie mogelijk maakt.

CEF en andere financieringsinstrumenten

CEF blijkt ook complementair aan de ESIF. Terwijl ESIF vooral gericht zijn op op financiële hulp in minder ontwikkelde regio’s, helpt de CEF grensoverschrijdende netwerken op te zetten, knelpunten te verwijderen en onderlinge samenwerking te verbeteren. Ook is voor het eerst een deel van het cohesiebudget besteed binnen het kader van de CEF. Dit is succesvol gebleken, aangezien 100% van dit geld in de eerste helft van de periode waarin het programma liep, was besteed, met name aan duurzame transportatiemogelijkheden.

Ten opzichte van het Europese Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI) werkt CEF als een katalysator. Projecten die geïnitieerd werden met financiële steun van CEF hadden in een later stadium profijt van het EFSI.

Context

De CEF vormt een belangrijk Europees instrument ter ondersteuning van de ontwikkeling van hoogwaardige, duurzame en efficiënte trans-Europese netwerken op het terrein van energie, telecommunicatie en vervoer. In de tussentijdse ­evaluatie van de Europese Commissie werd gekeken naar de relevantie, effectiviteit, efficiëntie, samenhang en resultaatgerichtheid van de CEF.